Miniony rok to czas kiedy wiele firm przedefiniowało sposób wykonywanej pracy. Jak nic znalazły zastosowanie wszelkie rozwiązania do pracy zdalnej. Praca poza siedzibą firmy to obecnie standard, który w wielu branżach już nie ulegnie zmianie. Z jakich zatem narzędzi warto korzystać, aby taka praca była efektywna. Przedstawiamy rozwiązania Comarch dedykowane do pracy mobilnej.

Rozwiązania mobilne Comarch ERP są dedykowane przede wszystkim dla pracowników, którzy są w terenie lub pracują poza biurem. Charakteryzuje je przede wszystkim tak zwana responywność, co oznacza, że można z nich korzystać na dowolnym urządzeniu typu tablet lub smartfon. Owa responywność oznacza, że program dostosowuje się swoim wyglądem do urządzenia, na którym pracuje dana osoba. Grupą docelową są tutaj przede wszystkim przedstawiciele handlowi, którzy z definicji pracują poza centralą. Rozwiązania mają również zastosowanie dla kierowników i dyrektorów sprzedaży jak i serwisantów. Wśród rozwiązań Comarch ERP dedykowanych do  pracy mobilnej wyróżniamy Comarch Mobilne Zarządzanie, Sprzedaż oraz Comarch Mobilny Serwis.

Comarch Mobilne Zarządzanie

Jest to aplikacja, która z definicji ma wspomagać pracę dyrektorów i kierowników sprzedaży. Dzięki funkcji lokalizacji pracownika ułatwia na przykład planowanie wizyt handlowych. Posiada również wewnętrzny komunikator, który ułatwia kontakt z wieloma osobami bez konieczności wychodzenia z programu. Kierownicy czy dyrektorzy sprzedaży mogą dzięki Comarch Mobile sprawdzać na jakim etapie jest dane zamówienie i kontrolować efektywność prac swoich podwładnych. Aplikacja współpracuje z programem Comarch ERP XL, co oznacza że efekty prac zespołu sprzedażowego są na bieżąco widoczne w centrali firmy. Przede wszystkim w postaci zamówień, które z Comarch mobile są przesyłane do systemu Comarch ERP XL. To, co przede wszystkim ułatwia zarzadzanie praca w terenie to możliwość szybkiego przeplanowania spotkań i działań zespołu sprzedaży.

Comarch Mobilna Sprzedaż

Z tego rozwiązania korzystają już przede wszystkim przedstawiciele handlowi. Aplikacja może być zainstalowana na przykład na smartfonie z systemem Android. Osoby pracujące w terenie mają wgląd do sowich kontrahentów oraz zamówień. Podczas wizyty u klienta mogą szybko złożyć zamówienie i przesłać je do centrali. Widzą też na bieżąco płatności kontrahenta w tym te przeterminowane. Dzięki wewnętrznemu komunikatorowi mogą również przesyłać informacje do kierownika i pozostałych handlowców.

Comarch Mobilny Serwis

Na tym rozwiązaniu mogą pracować zarówno serwisanci w terenie, jak i pracownicy, którzy naprawiają urządzenia w centrali firmy. Aplikacja daje dostęp do wszystkich serwisowanych urządzeń. Dodatkowo pracownik może prześledzić historię napraw urządzenia oraz podejrzeć planowane przeglądy. Z kolei kierownicy serwisu mogą delegować prace serwisowe wśród pracowników. Comarch Mobilny Serwis ma zastosowanie w pracy w terenie ułatwia planowanie i przeplanowanie wizyt serwisowych. Każdy z serwisantów ma łatwy dostęp do parametrów danego urządzenia czy maszyny. Dodatkowo w aplikacji można wystawić fakturę lub paragon po wykonanej naprawie serwisowej. Dzięki integracji z Comarch ERP XL dokument ten jest widoczny w centrali firmy.

Ewelina zdjęcie
Dyrektor Handlowy at Uniwers.com

Od wielu lat wspieram przedsiębiorców w wyborze najlepszych systemów klasy ERP dopasowanych do ich potrzeb. Posiadam szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie możliwości funkcjonalnych systemów Comarch ERP 4.0. oraz aplikacji z nimi zintegrowanych.