Co to jest system ERP i ile kosztuje?

co-to-jest-system-erp-ile-kosztuje

Co to jest system ERP i ile kosztuje?

System enterprise resource planning to oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa i zarządzania nimi. System ERP pomaga obsługiwać wszystkie procesy oraz obszary działalności biznesowej. Do najczęściej wspieranych są obszary księgowości, kadr i płac oraz prowadzenia gospodarki magazynowej, a także produkcji. Współczesne innowacje technologiczne takie jak chmura, urządzenia mobilne, rozwój sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence) oraz uczenia maszynowego (ang. machine learning) otwierają przed oprogramowaniem ERP zupełnie nowe możliwości. Z ich wykorzystaniem optymalizacja, automatyzacja i digitalizacja procesów biznesowych przebiega jeszcze wydajniej. W tym artykule przedstawimy Wam szczegółową odpowiedź na tytułowe pytania czyli co to jest system ERP oraz ile kosztuje jego zakup i wdrożenie. Zapraszamy do lektury.

Czym jest oprogramowanie ERP? Definicja i historia

Definicja systemu ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) to zaawansowane oprogramowanie umożliwiające kompleksowe zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Systemy ERP integrują różne procesy biznesowe w jednej spójnej bazie danych, co pozwala na efektywne zarządzanie i optymalizację operacji w przedsiębiorstwie. Dzięki temu, dane wprowadzane w jednym module są natychmiast dostępne dla innych modułów, co zapewnia spójność i aktualność informacji w całej organizacji. ERP wspiera zarządzanie finansami, produkcją, zasobami ludzkimi, logistyką, sprzedażą i innymi kluczowymi obszarami działalności firmy.

Historia rozwoju programów ERP

Rozwój systemów ERP ma swoje korzenie w latach 60. XX wieku, kiedy to powstały pierwsze systemy MRP (Material Requirements Planning). Pierwsze systemy MRP zostały opracowane w celu planowania zapotrzebowania materiałowego w procesach produkcyjnych. System MRP opracowany przez firmę Black & Decker w 1964 roku stał się pionierem w tej dziedzinie, umożliwiając bardziej precyzyjne planowanie produkcji i zarządzanie zapasami​.

W latach 80. nastąpił rozwój systemów MRP II (Manufacturing Resource Planning), które rozszerzyły funkcjonalności MRP o planowanie zasobów produkcyjnych, w tym maszyn i pracy. Systemy MRP II integrowały więcej aspektów działalności produkcyjnej, co pozwoliło na lepszą synchronizację i efektywność operacji.

Przełom nastąpił w latach 90., kiedy to powstały pierwsze systemy ERP. Wraz z postępem technologicznym i wzrostem mocy obliczeniowej komputerów, możliwe stało się tworzenie bardziej zaawansowanych systemów zarządzania, które integrowały wszystkie kluczowe obszary działalności przedsiębiorstwa. Wprowadzenie ERP pozwoliło na centralizację danych i automatyzację wielu procesów biznesowych, co znacząco zwiększyło efektywność operacyjną firm.

Jak obecnie rozwijają się systemy ERP w Polsce i na świecie?

Obecnie systemy ERP ewoluują w kierunku ERP 5.0, integrując nowoczesne technologie, takie jak chmura obliczeniowa, Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI) oraz analiza danych w czasie rzeczywistym. ERP 5.0 umożliwia jeszcze lepszą integrację i automatyzację procesów biznesowych, zwiększając elastyczność i zdolność adaptacji przedsiębiorstw w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Systemy ERP, dzięki swojej zdolności do integracji różnych funkcji biznesowych i centralizacji danych, stały się nieodzownym narzędziem dla nowoczesnych przedsiębiorstw dążących do maksymalizacji efektywności i konkurencyjności na rynku. Wdrożenie ERP to nie tylko techniczna implementacja, ale strategiczna decyzja, która może przynieść znaczące korzyści operacyjne i finansowe​

Główne funkcjonalności oprogramowania ERP

Moduły ERP

Systemy ERP składają się z wielu modułów, z których każdy odpowiada za inne aspekty działalności przedsiębiorstwa. Oto najważniejsze moduły ERP:

 • Moduł finansowy.
  • Zarządza finansami przedsiębiorstwa, obejmując rachunkowość, księgowość, zarządzanie aktywami i zobowiązaniami. Umożliwia generowanie raportów finansowych, kontrolę budżetów oraz analizę kosztów i przychodów​.
 • Moduł księgowy.
  • Obsługuje wszystkie operacje księgowe, w tym fakturowanie, księgowanie transakcji, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami oraz przygotowanie bilansów i deklaracji podatkowych. Integracja z modułem finansowym zapewnia spójność danych.
 • Moduł magazynowy.
  • Zarządza operacjami magazynowymi, w tym przyjmowaniem i wydawaniem towarów, zarządzaniem zapasami, kompletacją zamówień oraz inwentaryzacją. Wspiera optymalizację przestrzeni magazynowej i automatyzację procesów logistycznych.
 • Moduł kadrowy.
  • Obejmuje zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym rekrutację, szkolenia, ewidencję czasu pracy, wynagrodzenia oraz ocenę pracowników. Ułatwia zarządzanie kadrami i wspiera politykę personalną firmy​.
 • Moduł produkcyjny.
  • Obsługuje planowanie i kontrolę procesów produkcyjnych, zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, harmonogramowanie produkcji, monitorowanie wydajności maszyn i jakości produktów. Umożliwia optymalizację procesów produkcyjnych i redukcję kosztów​.
 • Moduł sprzedażowy.
  • Zarządza procesami sprzedaży, w tym obsługą zamówień, fakturowaniem, zarządzaniem relacjami z klientami (CRM), prognozowaniem sprzedaży oraz analizą rynkową. Ułatwia zarządzanie cyklem sprzedażowym i zwiększa efektywność działań handlowych.
 • Moduł logistyczny.
  • Obejmuje zarządzanie transportem, dystrybucją, gospodarką magazynową oraz łańcuchem dostaw. Wspiera planowanie tras, optymalizację kosztów transportu i monitorowanie przesyłek. Integracja z innymi modułami zapewnia płynność operacji logistycznych.

Przykłady zastosowania w różnych branżach

Systemy ERP znajdują szerokie zastosowanie w różnych branżach, zapewniając dopasowanie funkcjonalności do specyficznych potrzeb danego sektora:

 • Handel.
  • W branży handlowej systemy ERP wspierają zarządzanie łańcuchem dostaw, gospodarką magazynową, polityką cenową oraz obsługą klienta. Umożliwiają integrację kanałów sprzedaży, automatyzację zamówień oraz analizę danych sprzedażowych.
 • Produkcja.
  • W przemyśle produkcyjnym ERP umożliwia planowanie i harmonogramowanie produkcji, zarządzanie zleceniami, monitorowanie jakości i wydajności oraz optymalizację kosztów produkcji. Integracja z modułami logistycznymi i finansowymi zapewnia pełną kontrolę nad procesami produkcyjnymi​.
 • Usługi.
  • W sektorze usługowym systemy ERP wspierają zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi, finansami oraz relacjami z klientami. Umożliwiają efektywne planowanie i realizację usług, monitorowanie kosztów oraz analizę rentowności​.

Integracja z innymi rozwiązaniami i technologiami

Nowoczesne systemy ERP integrują się z różnymi technologiami, co zwiększa ich funkcjonalność i elastyczność:

 • Internet Rzeczy (IoT)
  • Integracja z IoT umożliwia zbieranie danych z urządzeń i maszyn w czasie rzeczywistym, co pozwala na monitorowanie stanu technicznego, predykcyjne utrzymanie ruchu oraz optymalizację procesów produkcyjnych i logistycznych​.
 • Sztuczna Inteligencja (AI)
  • AI wspiera analizy danych, automatyzację procesów, prognozowanie popytu oraz personalizację ofert dla klientów. Integracja AI z systemem ERP zwiększa możliwości analityczne i pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zasobami​.

Integracja systemów ERP z innymi technologiami i systemami zwiększa ich wartość dla przedsiębiorstwa, umożliwiając lepsze zarządzanie zasobami, optymalizację procesów i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Dzięki tej integracji, firmy mogą szybciej reagować na zmiany rynkowe i lepiej wykorzystać swoje zasoby.

Branże, które najczęściej wykorzystują systemy ERP

Najnowocześniejsze systemy ERP mają zastosowanie w zasadzie w większości branż. Mogą ich używać zarówno małe firmy usługowe jak i duże firmy produkcyjne. Poniżej prezentujemy Wam listę branż, w których oprogramowanie enterprise resource planning bywa implementowane najczęściej:

Produkcja i przemysł

Handel detaliczny

Handel hurtowy

Transport i logistyka

Budownictwo

Spożywcza

E-commerce

Energetyka

Telekomunikacja

Farmaceutyka

Technologie i IT

Automotive

Kosmetyczna

Chemiczna

Medyczna

Dlaczego warto wdrożyć system ERP?

Wdrożenie systemu ERP (Enterprise Resource Planning) to strategiczna decyzja, która może przynieść firmie wiele korzyści. Współczesne oprogramowanie ERP integruje wszystkie kluczowe procesy biznesowe, od finansów i księgowości, przez zarządzanie zasobami ludzkimi, aż po produkcję i logistykę. Dzięki temu firmy mogą działać bardziej efektywnie i konkurencyjnie.

Korzyści z wdrożenia systemu ERP

 • Poprawa efektywności operacyjnej i zarządzania zasobami

System ERP centralizuje wszystkie dane i procesy w jednej platformie, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. W efekcie, zyskujesz pełną kontrolę nad operacjami biznesowymi, co zwiększa efektywność i produktywność. ERP eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych i minimalizuje ryzyko błędów, co pozwala pracownikom skupić się na bardziej wartościowych zadaniach. Automatyzacja procesów przyspiesza realizację zadań, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów.

 • Umożliwienie lepszej analizy danych i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym

ERP zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybką i trafną analizę informacji. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym i raportowym, menedżerowie mogą monitorować kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i podejmować lepsze decyzje biznesowe. Możliwość generowania precyzyjnych raportów finansowych, analiz sprzedaży, oraz prognozowania popytu pomaga w planowaniu strategicznym i operacyjnym. To z kolei pozwala na szybsze reagowanie na zmiany rynkowe i optymalizację działań firmy.

 • Redukcja kosztów operacyjnych i zwiększenie rentowności

Dzięki integracji różnych funkcji biznesowych, system ERP redukuje koszty operacyjne. Automatyzacja procesów eliminuje redundantne czynności i zmniejsza zapotrzebowanie na ręczną pracę. Systemy ERP optymalizują zarządzanie zapasami, co minimalizuje koszty magazynowania i ryzyko przeterminowania towarów. Lepsza kontrola nad finansami i kosztami produkcji pozwala na identyfikację obszarów, w których można zredukować wydatki i zwiększyć rentowność. Firmy korzystające z ERP zazwyczaj odnotowują wzrost efektywności operacyjnej i zyskowności.

 • Wzrost wydajności pracy i poprawa komunikacji wewnętrznej

ERP usprawnia komunikację między działami firmy, co poprawia koordynację i współpracę. Dzięki jednej, zintegrowanej platformie, pracownicy mają dostęp do tych samych informacji, co eliminuje problemy związane z duplikacją danych i nieporozumieniami. Systemy ERP oferują narzędzia do zarządzania projektami, które ułatwiają monitorowanie postępów i współpracę zespołów. Przejrzystość i dostępność informacji zwiększają zaangażowanie pracowników i ich wydajność. Lepsza komunikacja przekłada się również na szybsze podejmowanie decyzji i realizację zadań.

Podsumowanie korzyści z wdrożenia systemu ERP

Wdrożenie systemu ERP przynosi przedsiębiorstwom szereg korzyści, które przekładają się na poprawę efektywności operacyjnej, lepszą analizę danych, redukcję kosztów oraz wzrost wydajności pracy. Integracja wszystkich kluczowych procesów biznesowych w jednej platformie pozwala firmom na bardziej efektywne zarządzanie zasobami i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Dzięki temu, firmy mogą skupić się na rozwoju i osiąganiu strategicznych celów.

czym-jest-program-erp

Ile kosztuje system ERP?

Koszt wdrożenia systemu ERP może być znacznie zróżnicowany i zależy od wielu czynników. Dokładne oszacowanie wymaga uwzględnienia specyfiki firmy, jej potrzeb oraz złożoności samego systemu. Poniżej omówię najważniejsze elementy, które wpływają na całkowity koszt wdrożenia systemu ERP.

Czynniki wpływające na koszt systemu ERP

Licencje na oprogramowanie i liczba użytkowników

Cena systemu ERP jest w dużej mierze zależna od kosztu licencji na oprogramowanie. W większości przypadków licencje są sprzedawane na podstawie liczby użytkowników lub modułów. W praktyce oznacza to, że im więcej użytkowników będzie korzystać z systemu, tym wyższe będą koszty licencyjne. Licencje mogą być jednorazowe (zakup wieczysty) lub abonamentowe (miesięczne lub roczne opłaty), co wpływa na model finansowania i całkowity koszt inwestycji.

Koszt wdrożenia: analiza przedwdrożeniowa, dostosowanie systemu, migracja danych, szkolenia

Proces wdrożenia systemu ERP obejmuje kilka etapów, z których każdy wiąże się z określonymi kosztami:

 1. Analiza przedwdrożeniowa
  • To kluczowy etap, w którym specjaliści analizują potrzeby firmy, procesy biznesowe oraz wymagania funkcjonalne. Celem jest dokładne określenie, jakie moduły i funkcjonalności są niezbędne. Koszt analizy zależy od złożoności przedsiębiorstwa i może być znaczący.
 2. Dostosowanie systemu
  • Każda firma ma unikalne procesy, które mogą wymagać modyfikacji standardowego systemu ERP. Personalizacja oprogramowania, tworzenie dodatkowych funkcji czy integracja z innymi systemami zwiększają koszty wdrożenia.
 3. Migracja danych
  • Przeniesienie danych z istniejących systemów do nowego ERP jest czasochłonne i kosztowne. Wymaga to dokładnego przekształcenia danych, aby były kompatybilne z nowym systemem oraz przeprowadzenia testów, aby zapewnić ich integralność.
 4. Szkolenia
  • Pracownicy muszą być przeszkoleni z obsługi nowego systemu, co generuje dodatkowe koszty. Szkolenia mogą być prowadzone przez dostawcę systemu ERP lub zewnętrznych specjalistów i obejmować zarówno podstawowe, jak i zaawansowane funkcje systemu.

Koszt infrastruktury IT: zakup lub modernizacja sprzętu, serwery, oprogramowanie dodatkowe

Implementacja systemu ERP może wymagać modernizacji istniejącej infrastruktury IT. Firmy mogą potrzebować nowych serwerów, szybszych komputerów, lepszych sieci i dodatkowego oprogramowania (np. bazodanowego, systemów operacyjnych). Koszt infrastruktury zależy od stanu obecnych zasobów IT i specyficznych wymagań nowego systemu.

Koszty powdrożeniowe: abonament na aktualizacje, wsparcie techniczne, serwis

Po wdrożeniu systemu ERP pojawiają się koszty utrzymania, które obejmują:

 1. Abonament na aktualizacje
  • Regularne aktualizacje systemu zapewniają jego zgodność z najnowszymi standardami i przepisami prawnymi. Opłaty za abonament mogą wynosić od kilku do kilkunastu procent wartości licencji rocznie.
 2. Wsparcie techniczne i serwis
  • Stała pomoc techniczna, konsultacje oraz serwisowanie systemu są niezbędne do jego bezproblemowego działania. Koszt wsparcia zależy od zakresu usług i poziomu zaawansowania technicznego wymaganego przez firmę​.

Różnice w kosztach systemów on-premise vs. chmurowych

Wybór między systemem on-premise (instalowanym lokalnie) a chmurowym (dostępnym w modelu SaaS) ma znaczący wpływ na koszty:

 • Systemy on-premise
  • Wymagają większych nakładów początkowych na zakup licencji i infrastruktury IT. Firmy muszą również ponosić koszty utrzymania, aktualizacji i zabezpieczeń systemu. Jednak niektóre firmy preferują to rozwiązanie ze względu na pełną kontrolę nad danymi i systemem.
 • Systemy chmurowe
  • Model abonamentowy zmniejsza początkowe koszty wdrożenia, a dostawca usługi zajmuje się utrzymaniem, aktualizacjami i bezpieczeństwem systemu. Koszty są bardziej przewidywalne, ale mogą być wyższe w dłuższej perspektywie czasowej w porównaniu do systemów on-premise. Systemy chmurowe oferują również większą elastyczność i skalowalność, co jest korzystne dla dynamicznie rozwijających się firm​.

Podsumowanie – ile kosztuje oprogramowanie ERP?

Koszt wdrożenia systemu ERP jest złożony i zależy od wielu czynników, w tym liczby użytkowników, zakresu funkcjonalności, infrastruktury IT oraz modelu wdrożenia. Kluczowe jest przeprowadzenie dokładnej analizy przedwdrożeniowej, aby zrozumieć specyficzne potrzeby firmy i odpowiednio zaplanować budżet na wdrożenie i utrzymanie systemu. Wybór między systemem on-premise a chmurowym zależy od preferencji firmy dotyczących kontroli nad danymi, kosztów oraz elastyczności rozwiązań.

ile-kosztuje-system-erp

Jakie są ceny licencji oraz wdrożenia oprogramowania ERP w firmie?

Koszt wdrożenia systemu ERP jest złożony i zależy od wielu czynników. Koszty te obejmują licencje na oprogramowanie, koszty wdrożenia, modernizację infrastruktury IT, koszty powdrożeniowe oraz różnice między systemami on-premise a chmurowymi. Poniżej przedstawiam szczegółowy przegląd kosztów wdrożenia systemu ERP dla firm o różnej liczbie użytkowników.

Czynniki wpływające na koszt systemu ERP

Licencje na oprogramowanie i liczba użytkowników

Koszty licencji ERP są zwykle uzależnione od liczby użytkowników i wybranych modułów. Przykładowo:

 • Dla małych firm (do 10 użytkowników), licencje mogą kosztować od 15 000 PLN do 30 000 PLN za użytkownika w przypadku systemów on-premise. W modelu chmurowym koszt wynosi około 400 PLN – 800 PLN miesięcznie za użytkownika.
 • Dla średnich firm (powyżej 10 użytkowników), koszt licencji może wynosić od 10 000 PLN do 25 000 PLN za użytkownika dla systemów on-premise, natomiast w modelu chmurowym wynosi od 300 PLN do 700 PLN miesięcznie za użytkownika.
 • Dla dużych firm (powyżej 50 użytkowników), koszt licencji spada do około 5 000 PLN – 20 000 PLN za użytkownika w przypadku systemów on-premise, a w modelu chmurowym wynosi od 200 PLN do 600 PLN miesięcznie za użytkownika.

Koszt wdrożenia: analiza przedwdrożeniowa, dostosowanie systemu, migracja danych, szkolenia

Wdrożenie systemu ERP obejmuje kilka kluczowych etapów, z których każdy generuje określone koszty:

 1. Analiza przedwdrożeniowa
  • Koszt analizy przedwdrożeniowej może wynosić od 10 000 PLN do 50 000 PLN, w zależności od wielkości i złożoności firmy.
 2. Dostosowanie systemu
  • Personalizacja systemu ERP może kosztować od 20 000 PLN do 200 000 PLN, w zależności od specyficznych wymagań firmy i liczby modułów wymagających modyfikacji.
 3. Migracja danych
  • Koszt migracji danych zależy od ilości danych i złożoności procesu, zwykle wynosi od 10 000 PLN do 100 000 PLN.
 4. Szkolenia
  • Koszty szkoleń dla użytkowników systemu ERP mogą wynosić od 5 000 PLN do 50 000 PLN, w zależności od liczby użytkowników i zakresu szkoleń.

Koszt infrastruktury IT: zakup lub modernizacja sprzętu, serwery, oprogramowanie dodatkowe

Implementacja systemu ERP często wymaga modernizacji infrastruktury IT:

 • Zakup nowych serwerów. Koszt zakupu serwera wynosi od 10 000 PLN do 100 000 PLN w zależności od wymagań systemu.
 • Modernizacja istniejącej infrastruktury. Może to kosztować od 5 000 PLN do 50 000 PLN, w zależności od potrzeb modernizacyjnych.
 • Oprogramowanie dodatkowe. Koszt dodatkowego oprogramowania, takiego jak bazy danych czy systemy operacyjne, może wynosić od 5 000 PLN do 20 000 PLN.

Koszty powdrożeniowe: abonament na aktualizacje, wsparcie techniczne, serwis

Po wdrożeniu systemu ERP, koszty utrzymania obejmują:

 • Abonament na aktualizacje. Zwykle wynosi od 5% do 20% wartości licencji rocznie, co może oznaczać od 1 000 PLN do 10 000 PLN rocznie na użytkownika.
 • Wsparcie techniczne i serwis. Koszt wsparcia technicznego może wynosić od 5 000 PLN do 50 000 PLN rocznie, w zależności od zakresu usług i liczby użytkowników.

Różnice w kosztach systemów on-premise vs. chmurowych

Systemy on-premise wymagają większych nakładów początkowych na zakup licencji i infrastruktury IT. Jednak w dłuższej perspektywie czasowej mogą być tańsze, jeśli firma nie ponosi regularnych opłat abonamentowych. Typowe koszty wdrożenia systemów on-premise:

 • Licencje: od 15 000 PLN do 30 000 PLN za użytkownika.
 • Koszt wdrożenia: od 50 000 PLN do 500 000 PLN.

Systemy chmurowe oferują model abonamentowy, co zmniejsza początkowe koszty wdrożenia, ale w dłuższej perspektywie mogą być droższe ze względu na regularne opłaty. Typowe koszty wdrożenia systemów chmurowych:

 • Abonament miesięczny: od 200 PLN do 800 PLN za użytkownika.
 • Koszt wdrożenia: od 20 000 PLN do 200 000 PLN.

Koszt wdrożenia systemu ERP jest złożony i zależy od wielu czynników, takich jak liczba użytkowników, specyficzne potrzeby firmy, oraz model wdrożenia. Dokładne oszacowanie wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy przedwdrożeniowej, uwzględnienia kosztów licencji, wdrożenia, modernizacji infrastruktury IT oraz kosztów powdrożeniowych. Wybór między systemem on-premise a chmurowym zależy od preferencji firmy dotyczących kontroli nad danymi, kosztów oraz elastyczności rozwiązań.

jak-wybrać-system-erp

Jak wybrać system ERP?

Wybór odpowiedniego systemu ERP (Enterprise Resource Planning) jest kluczowy dla efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i osiągnięcia strategicznych celów biznesowych. Decyzja ta powinna być oparta na dokładnej analizie potrzeb firmy oraz dostępnych opcji technologicznych. Oto kluczowe kryteria, które należy uwzględnić przy wyborze systemu ERP.

Kryteria wyboru systemu ERP

Dostosowanie do specyficznych potrzeb firmy

Każda firma ma unikalne wymagania i procesy biznesowe, które system ERP musi spełniać. Przy wyborze systemu ERP należy przeprowadzić szczegółową analizę procesów operacyjnych i zidentyfikować specyficzne potrzeby organizacji. Należy uwzględnić:

 • Branżowe wymagania. System ERP powinien być dostosowany do specyficznych wymagań branży, w której działa firma. Przykładowo, firmy produkcyjne będą potrzebować zaawansowanych funkcji zarządzania produkcją i zapasami, podczas gdy firmy usługowe mogą wymagać rozbudowanych modułów CRM i zarządzania projektami​.
 • Funkcjonalności modułów. Upewnij się, że system oferuje wszystkie niezbędne moduły, takie jak księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż, magazynowanie i logistyka. Moduły te muszą być elastyczne i konfigurowalne, aby mogły być dostosowane do specyficznych procesów biznesowych firmy​.
 • Regulacje prawne i zgodność. System ERP powinien być zgodny z lokalnymi regulacjami prawnymi i standardami branżowymi, co jest szczególnie istotne w firmach działających na międzynarodowych rynkach.

Skalowalność i elastyczność modułów

Skalowalność systemu ERP jest kluczowa dla firm planujących rozwój i ekspansję. System powinien być w stanie rosnąć razem z firmą, umożliwiając dodawanie nowych użytkowników, modułów i funkcjonalności bez potrzeby kosztownej i czasochłonnej wymiany systemu. Należy zwrócić uwagę na:

 • Możliwość rozbudowy. Wybierz system, który oferuje możliwość łatwej rozbudowy o dodatkowe moduły i funkcje w miarę rozwoju firmy. Modułowa budowa systemu ERP pozwala na stopniowe wdrażanie nowych funkcjonalności w zależności od potrzeb​.
 • Elastyczność konfiguracji. System powinien umożliwiać elastyczną konfigurację, aby dostosować się do zmieniających się wymagań biznesowych. To obejmuje możliwość modyfikacji procesów, raportów i interfejsów użytkownika bez potrzeby angażowania dostawcy oprogramowania przy każdej zmianie​.
 • Wsparcie dla rozwoju międzynarodowego. Jeśli firma planuje ekspansję na rynki zagraniczne, system ERP powinien wspierać wielojęzyczność, wielowalutowość oraz zarządzanie operacjami w różnych jurysdykcjach prawnych.

Integracja z istniejącymi systemami i przyszłymi technologiami

Nowoczesny system ERP powinien być w stanie integrować się z istniejącymi systemami informatycznymi oraz być kompatybilny z przyszłymi technologiami. Integracja jest kluczowa dla zapewnienia płynności operacji biznesowych i maksymalizacji zwrotu z inwestycji w IT. Należy uwzględnić:

 • Kompatybilność z istniejącymi systemami. Sprawdź, czy system ERP może być łatwo zintegrowany z obecnie używanymi systemami, takimi jak systemy CRM, SCM, czy narzędzia analityczne. Integracja powinna być możliwa za pomocą standardowych API lub specjalistycznych modułów integracyjnych​.
 • Wsparcie dla nowych technologii. System ERP powinien być przygotowany do integracji z nowymi technologiami, takimi jak IoT, AI, Big Data, czy rozwiązania chmurowe. To zapewnia długoterminową elastyczność i możliwość wykorzystania najnowszych narzędzi do optymalizacji procesów biznesowych.
 • Bezpieczeństwo danych. Upewnij się, że system ERP oferuje zaawansowane mechanizmy zabezpieczające, takie jak szyfrowanie danych, kontrola dostępu, oraz regularne aktualizacje zabezpieczeń. Bezpieczeństwo danych jest kluczowe dla ochrony informacji biznesowych i zgodności z regulacjami prawnymi.

Wybór odpowiedniego systemu ERP to skomplikowany proces, który wymaga dokładnej analizy specyficznych potrzeb firmy, możliwości skalowalności oraz integracji z istniejącymi i przyszłymi technologiami. Przeprowadzenie szczegółowej analizy przedwdrożeniowej oraz konsultacje z ekspertami mogą znacząco zwiększyć szanse na sukces wdrożenia i osiągnięcie strategicznych celów biznesowych.

Najpopularniejsze systemy ERP w Polce

Poniżej prezentujemy Wam listę 10 najbardziej popularnych systemów ERP w Polsce:

 1. Comarch ERP XL
 2. Comarch ERP Optima
 3. SAP Business One
 4. Microsoft Dynamics 365
 5. IFS Applications
 6. Sage Symfonia ERP
 7. enova365
 8. ERP Next
 9. Epicor ERP
 10. Odoo

Te systemy ERP cieszą się dużą popularnością wśród polskich przedsiębiorstw różnych branż, oferując szeroki zakres funkcji i możliwości dostosowania do specyficznych potrzeb firm.

co-to-jest-progra-enterprise-resources-planning

Podsumowanie - co to jest system ERP i ile kosztuje?

Oprogramowanie ERP dynamicznie rozwija się od wielu lat nie tylko w Polsce jak i na całym świecie. Nie bez przyczyny. Wszak odpowiada za obsługę i sprawne działanie najważniejszych obszarów biznesowych w firmie. Dlatego tak ważne jest aby było idealnie dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa oraz stale rozwijane. Od dawna po tej klasy rozwiązania sięgają zarówno małe jak i duże biznesy. Systemy ERP mają bardzo różne koszty zakupu i wdrożenia w zależności od tego jak są rozbudowane oraz ilu użytkowników z nich korzysta. Jeśli jednak rozsądnie podejdziemy do analizy i wyboru oprogramowania po pewnym czasie odczujemy znaczące korzyści jak przyśpieszenie pracy, wzrost sprzedaży i zysków, a przecież o to chodzi w biznesie. Mamy nadzieję, że ten artykuł wyczerpująco odpowiedział Wam na pytanie “co to jest system ERP i ile kosztuje?”. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy Was do kontaktu z naszymi ekspertami oraz bezpłatnych konsultacji i prezentacji najbardziej nowoczesnych systemów ERP w Polsce – Comarch ERP 5.0