Od dostępnych na rynku rozwiązań do zarządzania i rozliczania produkcji można dostać przysłowiowego zawrotu głowy. Dlatego dzisiaj przybliżymy rozwiązanie Comarch ERP XL. Postaramy się pokazać najważniejsze funkcje programu. Istotne w procesie produkcyjnym. Nie będziemy skupiać się na konkretnej branży, ale na elementach które są istotne dla specyfiki samego procesu produkcyjnego zarówno dla produkcji jednostkowej jak i seryjnej.

Każda firma produkcyjna potrzebuje sprawnego narzędzia. Czy jest to produkcja na zamówienie czy na magazyn wymaga wsparcia w zakresie zarządzania. Dzięki temu, że program Comarch ERP XL posiada takie moduły jak zamówienia czy sprzedaż szereg tak zwanych działań okołoprodukcyjnych jest już realizowanych automatycznie. Zanim dane zlecenie produkcyjne trafi na produkcje. Jak chociażby informacja o dostępności danych surowców lub ich braku. Daje to możliwość osobom zarządzającym produkcją podjęcie kroków w celu zapewnienia ciągłości zlecenia.

Technologie i wytwarzanie produktów

Program Comarch ERP XL umożliwia tworzenie dowolnej liczby technologii. Co ważne każda z tych technologii może mieć kilka lub kilkanaście wariantów. Warianty technologii mogą być przypisane na przykład tylko pod określonego kontrahenta. Przydatną funkcją jest również możliwość stosowania zamienników w ramach danej technologii. Użytkownicy programu mogą również skorzystać z narzędzia takiego jak Bilans Stanu Towarów. Umożliwia on analizowanie zasobów na danych zleceniach produkcyjnych pod kątem ich dostępności. Pełni funkcje centralnego dokumentu, na którym widoczne są wszystkie zlecenia w wybranych przedziale czasowym. Aby ułatwić pracę działom handlowym, które już często zanim powstanie technologia,  przygotowują wyceny dla klientów w programie został przygotowany konfigurator produktu. Narzędzie w prosty sposób pozwala na przygotowanie kalkulacji oraz symulacji ceny wytworzenia danego produktu pod konkretne zapytanie ofertowe.

Plan produkcji i jej rozliczanie

W programie Comarch ERP XL jest możliwość zebrania w jednym miejscu wszystkich wyrobów gotowych. Odpowiada za to narzędzie plan produkcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu wiemy czy jesteśmy w stanie wyprodukować daną ilość produktów w określonym przedziale czasowym i czy posiadamy odpowiednią ilość surowców. Istnieje szereg parametrów, które umożliwiają wyświetlenie planu produkcji. Można go wyświetlać według terminów, okresów czy dokumentów. Elementem na który w programie jest położony szczególny nacisk to rozliczanie produkcji. Funkcjonalność ta daje możliwość rozliczania na każdym etapie procesu produkcyjnego. To przede wszystkim od nas zależy, które elementy weźmiemy pod uwagę rozliczając zgrupowane lub pojedyncze zlecenie. Do elementów takich wchodzą na przykład pracownicy, maszyny czy zużycie energii. W programie jest też  funkcja do tak zwanego globalnego dopisywania kosztów dodatkowych. Koszty można przypisywać ręcznie jak również ustawić automatyczne ich przypisywanie.

To tylko niektóre z wybranych funkcjonalności i możliwości  Comarch ERP XL. W celu bliższego poznania programu zapraszamy do kontaktu. Nasi konsultanci chętnie przygotują prezentację online podczas której szerzej omawiamy funkcje programu.