System ERP dla firm produkcyjnych

System-ERP-dla-firm-produkcyjnych

Produkcja w Comarch ERP XL

Od dostępnych na rynku rozwiązań do zarządzania i rozliczania produkcji można dostać przysłowiowego zawrotu głowy. Dlatego dzisiaj przybliżymy rozwiązanie Comarch ERP XL. Postaramy się pokazać najważniejsze funkcje programu. Istotne w procesie produkcyjnym. Nie będziemy skupiać się na konkretnej branży, ale na elementach które są istotne dla specyfiki samego procesu produkcyjnego zarówno dla produkcji jednostkowej jak i seryjnej.

Każda firma produkcyjna potrzebuje sprawnego narzędzia. Czy jest to produkcja na zamówienie czy na magazyn wymaga wsparcia w zakresie zarządzania. Dzięki temu, że program Comarch ERP XL posiada takie moduły jak zamówienia czy sprzedaż szereg tak zwanych działań okołoprodukcyjnych jest już realizowanych automatycznie. Zanim dane zlecenie produkcyjne trafi na produkcje. Jak chociażby informacja o dostępności danych surowców lub ich braku. Daje to możliwość osobom zarządzającym produkcją podjęcie kroków w celu zapewnienia ciągłości zlecenia.

Technologie i wytwarzanie produktów

Program Comarch ERP XL umożliwia tworzenie dowolnej liczby technologii. Co ważne każda z tych technologii może mieć kilka lub kilkanaście wariantów. Warianty technologii mogą być przypisane na przykład tylko pod określonego kontrahenta. Przydatną funkcją jest również możliwość stosowania zamienników w ramach danej technologii. Użytkownicy programu mogą również skorzystać z narzędzia takiego jak Bilans Stanu Towarów. Umożliwia on analizowanie zasobów na danych zleceniach produkcyjnych pod kątem ich dostępności. Pełni funkcje centralnego dokumentu, na którym widoczne są wszystkie zlecenia w wybranych przedziale czasowym. Aby ułatwić pracę działom handlowym, które już często zanim powstanie technologia,  przygotowują wyceny dla klientów w programie został przygotowany konfigurator produktu. Narzędzie w prosty sposób pozwala na przygotowanie kalkulacji oraz symulacji ceny wytworzenia danego produktu pod konkretne zapytanie ofertowe.

erp-xl

Plan produkcji i jej rozliczanie

W programie Comarch ERP XL jest możliwość zebrania w jednym miejscu wszystkich wyrobów gotowych. Odpowiada za to narzędzie plan produkcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu wiemy czy jesteśmy w stanie wyprodukować daną ilość produktów w określonym przedziale czasowym i czy posiadamy odpowiednią ilość surowców. Istnieje szereg parametrów, które umożliwiają wyświetlenie planu produkcji. Można go wyświetlać według terminów, okresów czy dokumentów. Elementem na który w programie jest położony szczególny nacisk to rozliczanie produkcji. Funkcjonalność ta daje możliwość rozliczania na każdym etapie procesu produkcyjnego. To przede wszystkim od nas zależy, które elementy weźmiemy pod uwagę rozliczając zgrupowane lub pojedyncze zlecenie. Do elementów takich wchodzą na przykład pracownicy, maszyny czy zużycie energii. W programie jest też  funkcja do tak zwanego globalnego dopisywania kosztów dodatkowych. Koszty można przypisywać ręcznie jak również ustawić automatyczne ich przypisywanie. Istotnym aspektem jest również controlling w zakresie procesów produkcyjnych. Bardzo wskazane jest również aby system ERP dla firmy produkcyjnej umożliwiał kompleksowe zarządzanie księgowością.

To tylko niektóre z wybranych funkcjonalności i możliwości  Comarch ERP XL. W celu bliższego poznania programu zapraszamy do kontaktu. Nasi konsultanci chętnie przygotują prezentację online podczas której szerzej omawiamy funkcje programu.

Możliwości systemu do zarządzania produkcją

Comarch ERP XL - produkcja procesowa

Sektor produkcyjny potrzebuje wszechstronnego wsparcia systemowego, gdzie zarządzanie musi opierać się na solidnych założeniach. Comarch ERP XL, jako produkt polskiej inicjatywy rozwijany przez doświadczonych specjalistów, sprosta temu zadaniu, spełniając jakościowe wymagania stawiane producentom. Jest on szczególnie skuteczny w obszarze produkcji procesowej, znanym również jako produkcja ciągła.

Charakterystyka produkcji ciągłej

W ramach tego modelu produkcji, produkt końcowy może być także wykorzystany jako surowiec w innym procesie. Unikalną cechą tego typu produkcji jest jej nieodwracalność, różniąca ją od produkcji dyskretnej. Comarch ERP XL pozwala na szczegółowe definiowanie i rozdzielanie procesów produkcyjnych na etapy, z uwzględnieniem specyfiki każdej czynności. Pozwala również na precyzyjne śledzenie i identyfikację partii produkcyjnych, co jest kluczowe w przypadku surowych wymagań jakościowych obowiązujących w produkcji ciągłej.

Dodatkowo, system oferuje funkcjonalności umożliwiające szczegółowe cechowanie surowców i produktów gotowych, z uwzględnieniem ich różnorodności – jak temperatura, wilgotność czy skład procentowy. Różne branże mogą wymagać specyficznych cech, np. smak, kolor, czy termin ważności dla wyrobów gotowych.

Elastyczność w produkcji ciągłej 

Comarch ERP XL umożliwia elastyczną skalowalność produkcji oraz obsługę różnych jednostek miar – na przykład surowce mogą być magazynowane w metrach kwadratowych, a wydawane w kilogramach. System umożliwia definicję i obsługę wielu jednostek miar w transakcjach. Długoletnie doświadczenie w implementacji i rozwoju Comarch ERP XL w firmach produkcyjnych dowodzi, że system skutecznie odpowiada na potrzeby i wyzwania sektora wytwórczego, będąc wszechstronnym narzędziem dla produkcji procesowej.

System do zarządzania produkcją dyskretną

Zarządzanie procesami produkcyjnymi

Złożoność procesów w produkcji dyskretnej rodzi wyzwania dla wielu przedsiębiorców, którzy muszą stawić czoła konkurencji, wzrastającym wymaganiom jakościowym i coraz bardziej wymagającym klientom. W odpowiedzi na te wyzwania, producenci szukają ulepszeń i rozwiązań takich jak Comarch ERP XL – zintegrowany system ERP zaprojektowany do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.

Modelowanie procesów

W produkcji dyskretnej charakterystyczne jest wytwarzanie wyraźnie zdefiniowanych, indywidualnych produktów. Comarch ERP XL umożliwia precyzyjne definiowanie i zarządzanie recepturami oraz ścieżkami technologicznymi, ułatwiając zarządzanie produkcją dyskretną, której charakterystyczna jest odwracalność procesów.

Zarządzanie magazynem

Nie ważne, czy produkcja odbywa się na zamówienie czy do magazynu, system gwarantuje utrzymanie racjonalnych poziomów zapasów, precyzyjnie wyliczając optymalne ilości surowców i wyrobów gotowych.

Wolumen produkcji

Zależnie od skali produkcji – jednostkowej, seryjnej czy masowej – Comarch ERP XL dostosowuje swoje funkcjonalności, wspierając zarządzanie zasobami, co wpływa na optymalizację wykorzystania parku maszynowego i redukcję kosztów.

Śledzenie produktów

W produkcji dyskretnej ważna jest pełna identyfikowalność komponentów, półproduktów i wyrobów gotowych. Comarch ERP XL spełnia te wymagania, umożliwiając dokładne śledzenie elementów produkcji w długim okresie czasu.

Podane funkcjonalności to tylko fragment możliwości systemu Comarch ERP XL w obszarze produkcji dyskretnej, oferującego szerokie wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych.

FAQ - produkcja Comarch ERP XL

 • Jakie są główne funkcje i zalety Comarch ERP XL w kontekście zarządzania produkcją?

  Comarch ERP XL zapewnia wszechstronne zarządzanie produkcją, w tym planowanie, śledzenie zleceń, kontrolę jakości, i wiele innych funkcjonalności. System ten jest modułowy i elastyczny, co pozwala na jego dostosowanie do różnorodnych potrzeb firm produkcyjnych.

 • Czy Comarch ERP XL umożliwia automatyzację i usprawnienie procesów produkcyjnych?

  Tak, system oferuje narzędzia do automatyzacji i usprawnienia produkcji, w tym harmonogramowanie automatyczne i ręczne, zarządzanie technologią oraz funkcje związane z MES (Manufacturing Execution System), co ułatwia pracownikom ewidencjonowanie postępów operacji produkcyjnych.

 • Jak system wspiera zarządzanie magazynem produkcyjnym i zaopatrzeniem?

  Comarch ERP XL umożliwia efektywną kontrolę potrzeb materiałowych, zaopatrzenie w surowce oraz magazynowanie półproduktów, co wspiera płynny przebieg procesu produkcyjnego w firmach z różnych branż.

 • Czy system oferuje możliwości personalizacji i konfiguracji produktów?

  System zapewnia zaawansowany konfigurator produktu, który wspiera procesy produkcji i sprzedaży wyrobów realizowanych na indywidualne zamówienia, co jest szczególnie wartościowe w branżach z dużą różnorodnością produktów.

 • Jakie możliwości raportowania i analiz oferuje Comarch ERP XL?

  Comarch ERP XL oferuje narzędzia do generowania sprawozdań i raportów finansowych oraz narzędzia klasy BI (Business Intelligence), które wspierają podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych.

Ewelina zdjęcie
Dyrektor Handlowy at Uniwers.com

Od wielu lat wspieram przedsiębiorców w wyborze najlepszych systemów klasy ERP dopasowanych do ich potrzeb. Posiadam szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie możliwości funkcjonalnych systemów Comarch ERP 4.0. oraz aplikacji z nimi zintegrowanych.