Księgowość Comarch ERP XL

Moduł księgowość w Comarch ERP XL

Wybierając rozwiązanie Comarch ERP XL użytkownik ma gwarancje zgodności z przepisami. Co jest to niezwykle istotne dla działów księgowych oraz HR. Bowiem stale zmieniające się przepisy wymagają od producenta ciągłej  obserwacji tego, co wprowadza ustawodawca. Chociażby ostatnia rewolucja w postaci JPK. Pokazała, że tylko programy, których funkcjonalność ma odzwierciedlenie w aktualnych przepisach pozwala firmom na spokojną pracę. W myśl zasady Ty pracujesz a system obsługuje Twoje procesy.

Dostępnych na rynku rozwiązań ERP do obsługi przedsiębiorstw jest całe mnóstwo. Niestety tylko nieliczni producenci posiadają rozwiązania dostosowane do aktualnych przepisów prawa. Uwidoczniło się to zwłaszcza przy wysyłce plików JPK. Większość systemów albo nie miała gotowego rozwiązania albo było ono w przygotowaniu. Producent Comarch od początku uczestniczył w pracach związanych z wprowadzeniem JPK, dlatego użytkownicy Comarch ERP XL mogli spać spokojnie.

Funkcjonalność - księgowość w Comarch ERP XL

Przyjrzyjmy się zatem bliżej funkcjonalnościom, które posiada moduł Księgowość programu Comarch ERP XL. Przede wszystkim program jest zgodny z Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Decydując się na rozwiązanie Comarch ERP XL działy księgowe mają sto procent gwarancji, że system ERP będzie zawsze zgodny i dostosowany do aktualnych przepisów. Program posiada również szereg rozwiązań automatyzujących księgowanie. Można stworzyć w nim tak zwane inteligentne schematy księgowań. Automaty te potrafią rozpoznać na przykład cechy dokumentów do zaksięgowania. Istotnym wyróżnikiem są także mechanizmy do księgowań okresowych. Odciąża to znacznie prace działu księgowego poprzez możliwość księgowania w okresach kwartalnych czy rocznych. Automatyzacja to słowo klucz programu Comarch ERP XL. Bowiem w programie można wykonywać automatycznie sprawozdania czy zestawienia księgowe.

Moduł księgowość charakteryzuje również wysoki poziom kontroli. Jeśli jakikolwiek dokument czy dekretacja nie jest poprawna czy nie bilansuje się to użytkownik programu Comarch ERP XL otrzyma takie powiadomienie.

Księgowość zawsze zgodna z przepisami

Moduł księgowości Comarch ERP XL jest przełomowym narzędziem, które umożliwia nie tylko podstawową ewidencję zdarzeń gospodarczych, ale też zapewnia możliwość kompleksowej analizy finansowej całego przedsiębiorstwa. Wykorzystując zaawansowane funkcjonalności tego modułu, użytkownicy mogą przeprowadzać dogłębne analizy, które są kluczowe dla skutecznego zarządzania finansami firmy.

Zgodność z przepisami

Ustawa o rachunkowości i MSSF

Moduł księgowości Comarch ERP XL jest ciągle dostosowywany do bieżących zmian w przepisach rachunkowych i podatkowych, zapewniając pełną zgodność z Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dzięki temu, użytkownicy mogą być pewni, że ich działania księgowe są zawsze zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi.

Elastyczność planu kont

Moduł umożliwia tworzenie elastycznego, wielopoziomowego planu kont, który można ręcznie dostosowywać lub kształtować za pomocą dedykowanego kreatora. Ta funkcjonalność pozwala na precyzyjne dopasowanie planu kont do specyficznych potrzeb i struktury każdej firmy.

Ergonomia pracy

System zapewnia szybkie wyszukiwanie i sortowanie kont według różnorodnych kryteriów, co znacznie usprawnia codzienną pracę księgową i podnosi efektywność procesów księgowych.

Funkcjonalność księgowa

Pełna księgowość i bufory księgowań

Moduł umożliwia obsługę pełnej księgowości za pomocą dzienników cząstkowych, które grupują operacje gospodarcze określonego rodzaju. Istnieje również możliwość wstępnego ujęcia zapisów księgowych w tzw. buforach księgowań, gdzie mogą one podlegać weryfikacji i być modyfikowane przed ostatecznym zaksięgowaniem.

Łatwy dostęp do dokumentów

System zapewnia bezpośredni dostęp do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych, co znacznie ułatwia śledzenie i audytowanie transakcji finansowych.

Automatyzacja księgowań

Moduł oferuje ‘inteligentne’ schematy księgowań, które automatycznie rozpoznają cechy księgowanych dokumentów i dokonują dekretacji. To skraca czas pracy i minimalizuje ryzyko błędów.

Kontrola dekretacji

Wbudowany mechanizm kontroli poprawności dekretacji oraz automatyczne sporządzanie sprawozdań obligatoryjnych i zarządczych to kolejne funkcje, które zwiększają precyzję i niezawodność procesów księgowych.

Monitoring kosztów i VAT

Ewidencja kosztów

Moduł umożliwia szczegółową ewidencję kosztów, oferując funkcje umożliwiające analizę w różnych ujęciach, dzięki czemu firmy mogą efektywniej zarządzać swoimi finansami.

Kontrola VAT

System oferuje elastyczność w definiowaniu i odliczaniu stawek VAT, wspierając również obsługę deklaracji podatkowych, takich jak VAT-7 czy VAT-UE. Moduł umożliwia prowadzenie rejestrów VAT, co jest kluczowe dla dokładnego rozliczania podatków.

Wielowalutowość i płatności

Obsługa wielu walut

Moduł księgowości Comarch ERP XL umożliwia obsługę transakcji w różnych walutach, automatyczne pobieranie kursów NBP oraz naliczanie różnic kursowych, co jest niezbędne dla firm prowadzących działalność międzynarodową.

Szeroka gama form płatności

System wspiera różnorodne metody płatności i zapewnia integrację z różnymi systemami płatności, co zwiększa jego uniwersalność i ułatwia zarządzanie finansami.

Zarządzanie płynnością finansową

Raportowanie należności i zobowiązań

Dzięki rozbudowanym funkcjom raportowania, moduł umożliwia efektywne zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, co jest kluczowe dla utrzymania dobrej płynności finansowej firmy.

Elastyczne rozliczenia

System oferuje opcje częściowego rozliczania oraz kompensat, umożliwiając bardziej elastyczne zarządzanie finansami.

Środki trwałe i amortyzacja

Ewidencja środków trwałych

Comarch ERP XL zapewnia kompleksowe narzędzia do zarządzania majątkiem trwałym, w tym ewidencję zdarzeń związanych ze środkami trwałymi.

Amortyzacja

System automatyzuje proces naliczania odpisów amortyzacyjnych, oferując jednocześnie funkcje dwutorowej amortyzacji zarówno w ujęciu bilansowym, jak i podatkowym.

Dynamiczne raportowanie

Moduł księgowości Comarch ERP XL oferuje zaawansowane funkcje raportowania, które pozwalają na uzyskanie szczegółowych informacji o środkach trwałych oraz innych ważnych aspektach finansowych firmy.

Dostosowanie do potrzeb biznesowych

System oferuje wysoki stopień elastyczności i konfiguracji, co pozwala na dostosowanie jego funkcji do indywidualnych potrzeb użytkownika i specyfiki przedsiębiorstwa.

Nowoczesne technologie

Integracja z e-sklepem

Comarch ERP XL umożliwia łatwą integrację z oprogramowaniem sklepu internetowego Comarch e-Sklep, co jest kluczowe dla przedsiębiorstw działających w e-commerce.

Dostępność w chmurze

System jest dostępny w wersji online, co zwiększa jego dostępność i elastyczność.

Dodatkowe funkcje

Schematy księgowe i okresowe księgowania

Moduł umożliwia ułatwienie pracy poprzez automatyzację schematów księgowania, co znacznie zwiększa wydajność procesów księgowych.

Rozliczenia i rozrachunki

System oferuje szybki dostęp do informacji o stanie finansowym firmy, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania finansami.

Kasa/Bank

Pełna obsługa operacji kasowych i bankowych jest kolejnym atutem systemu, który umożliwia kompleksowe zarządzanie finansami.

Jak widzicie księgowość w Comarch ERP XL posiada bardzo szerokie możliwości, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagającego księgowego.

FAQ - księgowość w Comarch ERP XL

 • Czy Comarch ERP XL jest dostosowany do najnowszych przepisów księgowych i podatkowych?

  Tak, Comarch ERP XL jest regularnie aktualizowany, aby zapewnić zgodność z aktualnymi przepisami, w tym z Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

 • Czy mogę zintegrować Comarch ERP XL z innymi systemami, takimi jak e-sklepy?

  Tak, Comarch ERP XL oferuje integrację z różnymi systemami, w tym z oprogramowaniem sklepu internetowego Comarch e-Sklep.

 • Jak system radzi sobie z walutami obcymi i transakcjami międzynarodowymi?

  Comarch ERP XL wspiera wielowalutowość, automatyczne pobieranie kursów NBP, naliczanie różnic kursowych i oferuje zaawansowane opcje dla transakcji międzynarodowych.

 • Czy Comarch ERP XL umożliwia automatyzację procesów księgowych?

  Tak, system oferuje zaawansowane funkcje automatyzacji, w tym 'inteligentne' schematy księgowań i automatyczne generowanie sprawozdań.

 • Jak moduł księgowości Comarch ERP XL wspomaga zarządzanie płynnością finansową?

  Moduł umożliwia skuteczne raportowanie należności i zobowiązań, kojarzenie płatności z dokumentami, oraz wspiera zarządzanie płynnością finansową przez funkcje takie jak generowanie upomnień.

 • Czy system pozwala na elastyczną konfigurację planu kont?

  Tak, Comarch ERP XL oferuje elastyczne tworzenie wielopoziomowego planu kont, które można dostosować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

 • Jakie opcje raportowania oferuje Comarch ERP XL?

  System oferuje dynamiczne raportowanie z możliwością uzyskania szczegółowych informacji o środkach trwałych i innych aspektach finansowych, z rozbudowanymi opcjami analizy.

 • Czy moduł księgowość w Comarch ERP XL jest dostępny w wersji chmurowej?

  Tak, Comarch ERP XL jest dostępny również w wersji online (chmurowej), co zapewnia większą elastyczność i dostępność.

 • Czy Comarch ERP XL wspiera rozliczenia VAT i inne deklaracje podatkowe?

  Tak, system oferuje zaawansowaną obsługę VAT, w tym automatyczne generowanie rejestrów VAT i deklaracji takich jak VAT-7 i VAT-UE.

 • Jak system obsługuje środki trwałe i ich amortyzację?

  Moduł księgowości Comarch ERP XL umożliwia szczegółową ewidencję środków trwałych, ich amortyzację oraz zarządzanie umowami leasingowymi.

Ewelina zdjęcie
Dyrektor Handlowy at Uniwers.com

Od wielu lat wspieram przedsiębiorców w wyborze najlepszych systemów klasy ERP dopasowanych do ich potrzeb. Posiadam szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie możliwości funkcjonalnych systemów Comarch ERP 4.0. oraz aplikacji z nimi zintegrowanych.