Płace i kadry w Comarch ERP XL

Moduł Płace i Kadry Comarch ERP XL

Moduł Płace i Kadry w systemie Comarch ERP XL jest sercem tego oprogramowania umożliwiając wydajne oraz zgodne z przepisami zarządzanie całością spraw kadrowo-płacowych firmy. Świetnie sprawdzi się zarówno w mniejszych firmach handlowo-usługowych jak i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Współczesne przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniami związanymi z usprawnieniem procesów kadrowo-płacowych oraz redukcją kosztów związanych z zewnętrzną obsługą tych obszarów. Comarch ERP XL, poprzez swój moduł Płace i Kadry, oferuje kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające efektywne zarządzanie tymi procesami wewnętrznie.

Poniżej prezentujemy Wam możliwości i funkcje tego systemu płacowo-kadrowego.

Najważniejsze funkcje Płac i Kadr Comarch ERP XL

Moduł Płace i Kadry w systemie Comarch ERP XL jest nowoczesnym narzędziem, które efektywnie zarządza procesami kadrowo-płacowymi w firmach o różnej wielkości. Jest on szczególnie przydatny dla firm małych i średnich, ale także w dużych przedsiębiorstwach z rozbudowaną strukturą organizacyjną i złożonym systemem naliczania wynagrodzeń. Jego projektowanie oparto na wieloletnich doświadczeniach firmy Comarch i najnowszej technologii, co sprawia, że jest to rozwiązanie na miarę XXI wieku.

Kluczową cechą modułu jest jego elastyczność i możliwość adaptacji do zmieniających się przepisów. Dzięki regularnym aktualizacjom, moduł jest zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, co jest szczególnie istotne w dynamicznie zmieniającym się środowisku prawno-gospodarczym.

W skład modułu wchodzi kilka grup funkcjonalnych:

 1. Kadry: Zawiera dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodziny, zasady wynagradzania oraz inne informacje potrzebne do zarządzania kadrami. Pozwala na tworzenie historii zmian etatu pracownika.

 2. Wypłaty: Umożliwia definiowanie dokumentów typu listy płac i zarządzanie wypłatami pracowników. System automatycznie korzysta z danych kadrowych do naliczania wynagrodzeń, co ułatwia procesy płacowe.

 3. Deklaracje: Zapewnia obsługę różnorodnych deklaracji, takich jak ZUS, PIT, PFRON i inne, co jest niezbędne dla prawidłowego rozliczenia z urzędami.

 4. Słowniki: Pozwalają na dostosowanie systemu do specyfiki firmy poprzez modyfikowanie list stanowisk, funkcji czy kodów zawodów.

 5. Struktura: Umożliwia organizowanie struktury kadrowej firmy, co obejmuje tworzenie wydziałów, lokalizacji czy projektów.

 6. PKZP (kasy zapomogowo-pożyczkowe): Charakterystyczne dla dużych jednostek budżetowych i zakładów sprywatyzowanych.

Moduł współpracuje z innymi częściami systemu Comarch ERP XL, takimi jak KASA/BANK, Książka Przychodów i Rozchodów czy Księga Handlowa, co pozwala na kompleksowe zarządzanie finansami firmy. Obsługa deklaracji podatkowych, lista płac, czy też wypłaty są łatwe w konfiguracji i nie wymagają specjalistycznej wiedzy informatycznej.

To kompleksowe rozwiązanie jest nie tylko funkcjonalne, ale również intuicyjne w obsłudze, co sprawia, że jest atrakcyjne zarówno dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa

Moduł Płace i Kadry w Comarch ERP XL zapewnia kompletną obsługę procesu kadrowo-płacowego. Od momentu zatrudnienia pracownika, przez wszelkie operacje związane z jego rozliczeniami, aż po rozwiązanie umowy o pracę i wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Oferuje również wsparcie w definiowaniu elementów wynagrodzeń, umożliwiając ich uzależnienie od takich czynników jak czas pracy, nieobecności czy staż pracy. Funkcje te są uzupełnione o przygotowanie płatności gotówkowych oraz przelewów bankowych, a także automatyczną informację o kosztach wynagrodzeń, co stanowi znaczącą pomoc w zarządzaniu finansami firmy.

Obsługa deklaracji

Moduł zapewnia obsługę różnych rodzajów umów i rozliczeń, oferując dostęp do pełnej gamy deklaracji składanych do ZUS i urzędu skarbowego. Umożliwia także wysyłanie deklaracji do programu Płatnik, PFRON, SODiR Offline oraz e-deklaracji podatkowych. Zawiera funkcje automatycznego przygotowywania i drukowania deklaracji podatkowych.

Wsparcie miękkiego HR-u

Moduł Comarch HRM, działający w ramach Comarch ERP XL, dostarcza narzędzia dla procesów miękkiego HR. Umożliwia zarządzanie nieobecnościami, urlopami, delegacjami oraz wspiera procesy związane z planowaniem pracy i rozwojem zawodowym pracowników. Dzięki dostępności w formie aplikacji mobilnej oraz przeglądarkowej, moduł ten staje się osobistym pulpitem każdego pracownika.

Funkcjonalności dodatkowe modułu Płace i Kadry w Comarch ERP XL

 1. System Oceny Pracowników/Pulpit Pracownika: Pozwala na przeprowadzanie okresowych ocen pracowników oraz ankietyzacji w ramach Pulpitu Pracownika.
 2. Informacje Pracownicze: Umożliwia zdalny dostęp do danych osobowych i płacowych pracowników.
 3. Podzielnik: Narzędzie do zarządzania i kontrolowania kosztów wynagrodzeń, przydatne w controllingu.
 4. Karty Pracy: Aplikacja do rejestrowania czasu pracy pracowników, zwiększająca precyzję w naliczaniu wynagrodzeń.
 5. RCP (Rejestracja Czasu Pracy): Moduł służący do monitorowania czasu pracy pracowników, z integracją z czytnikami RCP.
 6. Nieobecności: Aplikacja do planowania, zatwierdzania i raportowania nieobecności pracowników.

Podsumowanie możliwości modułu Płace i Kadry Comarch ERP XL

Moduł Płace i Kadry w Comarch ERP XL stanowi wszechstronne narzędzie, które znacznie upraszcza i usprawnia zarządzanie kadrami oraz płacami w organizacji. Z jego pomocą firmy mogą skutecznie zarządzać wszystkimi aspektami kadrowo-płacowymi, co przekłada się na wyższą efektywność pracy i redukcję kosztów. Dzięki ciągłym aktualizacjom i dostosowaniom do zmieniających się przepisów prawnych, moduł ten zapewnia również zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi.