System zarządzania dokumentami

system-zarządzania-dokumentami

Czym jest i jak działa system zarządzania dokumentami?

Wyobraź sobie, że wszystkie dokumenty są dostępne na wyciągnięcie ręki, a czas ich wyszukiwania skraca się o 75%. Niemożliwe? Papierologia to problem i wyzwanie w każdej dynamicznie rozwijającej się organizacji. Papierowe dokumenty giną, niszczą się lub są kierowane do niewłaściwych osób. Znasz to z własnego doświadczenia? Jak sprawić aby zastąpić papierową dokumentację wersją cyfrową i usunąć wszystkie te niedogodności? Odpowiedzią jest wdrożenie systemu zarządzania dokumentami oraz ich obiegiem w przedsiębiorstwie. Wybór i implementacja odpowiedniego rozwiązania może nie tylko usprawnić obsługę dokumentacji ale również pozytywnie wpłynąć na efektywność procesów pracy w Twojej firmie. W tym artykule odpowiemy Wam na pytanie czym jest i jak działa system zarządzania dokumentami oraz jakie daje korzyści w organizacji. Zapraszamy do lektury.

Co to jest system zarządzania dokumentami?

Definicja systemu zarządzania dokumentami

System zarządzania dokumentami (DMS – Document Management System) to zaawansowane rozwiązanie technologiczne, które umożliwia organizacjom efektywne przechowywanie, zarządzanie i śledzenie dokumentów elektronicznych oraz obrazów cyfrowych dokumentów papierowych.

Funkcje i zalety systemu zarządzania dokumentami

Zwiększona produktywność

Jednym z najważniejszych atutów systemu zarządzania dokumentami jest znaczne zwiększenie produktywności. Redukcja czasu potrzebnego na znalezienie dokumentów jest bardzo ważna dla efektywności pracy. Pracownicy nie muszą już przeszukiwać fizycznych archiwów ani przeszukiwać różnych systemów informatycznych w poszukiwaniu potrzebnych informacji. Dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania i indeksowania, dokumenty są dostępne na wyciągnięcie ręki. Badania wskazują, że firmy, które wdrożyły systemy zarządzania dokumentami, zauważają wzrost efektywności operacyjnej nawet o 75%​. Przekłada się to na szybsze podejmowanie decyzji i bardziej efektywne wykonywanie zadań.

Mniejsze koszty

Automatyzacja procesów dokumentacyjnych i redukcja potrzeby przechowywania fizycznych dokumentów prowadzą do znacznych oszczędności operacyjnych. Zmniejszenie kosztów pracy związanych z ręcznym przetwarzaniem dokumentów to tylko jedna z wielu zalet. Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej eliminuje potrzebę posiadania dużych powierzchni magazynowych i kosztów związanych z ich utrzymaniem. Dodatkowo, automatyzacja procesów, takich jak archiwizacja, wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów, zmniejsza zapotrzebowanie na pracowników zajmujących się tymi zadaniami, co prowadzi do dalszej redukcji kosztów

Bezpieczeństwo i zgodność

System zarządzania dokumentami zapewnia ścisłą kontrolę dostępu do dokumentów, co jest istotne dla ochrony danych i zgodności z regulacjami prawnymi. Mechanizmy takie jak autoryzacja użytkowników, szyfrowanie danych i audyt operacji na dokumentach zapewniają, że tylko uprawnione osoby mają dostęp do wrażliwych informacji. Śledzenie historii zmian pozwala na monitorowanie, kto i kiedy dokonał jakichkolwiek modyfikacji w dokumentach, co jest niezbędne w przypadku audytów i dochodzeń. Dodatkowo, systemy te często są wyposażone w funkcje zapewniające zgodność z regulacjami prawnymi, takimi jak RODO chroni firmę przed potencjalnymi karami i sankcjami.

Lepsza współpraca

Systemy zarządzania dokumentami znacząco poprawiają współpracę między pracownikami. Możliwość jednoczesnego dostępu do dokumentów przez wielu użytkowników, niezależnie od ich lokalizacji, umożliwia efektywne dzielenie się wiedzą i zasobami w czasie rzeczywistym. Funkcje takie jak wersjonowanie dokumentów i śledzenie zmian zapobiegają konfliktom wynikającym z pracy na różnych wersjach tego samego dokumentu. Dodatkowo, narzędzia do współpracy, takie jak komentarze, adnotacje i powiadomienia, wspierają komunikację między członkami zespołu, co prowadzi do bardziej spójnej i efektywnej pracy​ .

Document-Management-System

Rodzaje systemów zarządzania dokumentami

Systemy zarządzania projektami

Systemy zarządzania projektami integrują zarządzanie dokumentami jako część większych narzędzi do zarządzania projektami. Są one idealne dla zespołów obsługujących złożone projekty wymagające intensywnej dokumentacji i współpracy. Czym jest i jak działa system do zarządzania dokumentami w kontekście zarządzania projektami? Oprogramowanie to umożliwia centralizację wszystkich dokumentów projektowych, takich jak plany, raporty, specyfikacje techniczne i protokoły. Dzięki temu, każda osoba zaangażowana w projekt ma łatwy dostęp do aktualnych wersji dokumentów. Funkcje takie jak kontrola wersji, śledzenie zmian i automatyczne powiadomienia o aktualizacjach dokumentów zapewniają, że zespół pracuje na najnowszych danych, minimalizując ryzyko błędów i opóźnień.

Zalety systemów zarządzania projektami:

 • Centralizacja dokumentów. Wszystkie dokumenty projektowe są przechowywane w jednym miejscu, co ułatwia ich zarządzanie i dostęp.
 • Kontrola wersji. Systemy te śledzą zmiany dokonywane w dokumentach, co pozwala na monitorowanie postępów i identyfikowanie problemów na wczesnym etapie.
 • Automatyzacja powiadomień. Członkowie zespołu są automatycznie informowani o wszelkich zmianach, co zwiększa przejrzystość i efektywność komunikacji.
 • Integracja z innymi narzędziami. Systemy te często integrują się z innymi narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Gantt chart, co pozwala na lepsze planowanie i monitorowanie postępów.

Bazy wiedzy

Bazy wiedzy to centralne repozytoria informacji, które wspierają organizacyjne uczenie się i obsługę klienta. Jak działa system do zarządzania dokumentami w kontekście baz wiedzy? Tego typu systemy umożliwiają gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie wiedzy w organizacji. Dokumenty takie jak podręczniki, instrukcje, procedury operacyjne i artykuły szkoleniowe są łatwo dostępne dla pracowników, co wspiera procesy szkoleniowe i rozwiązywanie problemów. Bazy wiedzy mogą być wykorzystywane zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, umożliwiając klientom dostęp do często zadawanych pytań (FAQ), poradników i innych zasobów, co zwiększa ich satysfakcję i lojalność​.

Zalety baz wiedzy:

 • Łatwy dostęp do informacji: Pracownicy i klienci mogą szybko znaleźć potrzebne informacje, co zwiększa efektywność i skraca czas reakcji.
 • Systematyzacja wiedzy: Bazy wiedzy pomagają w organizowaniu i zarządzaniu informacjami, co ułatwia ich aktualizację i utrzymanie.
 • Wsparcie dla procesów szkoleniowych: Ułatwiają wdrażanie nowych pracowników i zapewniają stały dostęp do materiałów szkoleniowych.
 • Poprawa obsługi klienta: Klienci mogą samodzielnie znaleźć odpowiedzi na swoje pytania, co zmniejsza obciążenie działu obsługi klienta.

Narzędzia współpracy

Narzędzia współpracy oferują funkcje takie jak dzielenie się dokumentami, edycja w czasie rzeczywistym i kontrola wersji. Jakie są zalety systemów zarządzania dokumentami w kontekście narzędzi współpracy? Takie systemy są niezbędne w środowiskach wymagających częstej współpracy i utrzymania jednolitej wersji dokumentów. Pozwalają one na jednoczesną pracę nad dokumentami przez wiele osób, co zwiększa efektywność i skraca czas realizacji projektów. Funkcje takie jak komentarze, adnotacje i śledzenie zmian umożliwiają przejrzystą i efektywną komunikację w zespole. Integracja z innymi narzędziami do zarządzania projektami i komunikacji, takimi jak Slack czy Microsoft Teams, dodatkowo zwiększa efektywność współpracy.

Zalety narzędzi współpracy:

 • Jednoczesna praca nad dokumentami: Wiele osób może pracować nad tym samym dokumentem w tym samym czasie, co przyspiesza realizację zadań.
 • Kontrola wersji: Systemy te śledzą zmiany dokonywane w dokumentach, co zapewnia, że zawsze pracujemy na najnowszej wersji.
 • Komentarze i adnotacje: Umożliwiają efektywną komunikację i szybkie rozwiązywanie problemów.
 • Integracja z innymi narzędziami: Pozwala na płynne zarządzanie projektami i komunikację w zespole, co zwiększa efektywność operacyjną.

Podsumowanie rodzajów systemów do zarządzania dokumentami

Systemy zarządzania dokumentami przyjmują różne formy, w zależności od specyficznych potrzeb organizacji. Systemy zarządzania projektami, bazy wiedzy i narzędzia współpracy oferują unikalne funkcje, które wspierają efektywność, bezpieczeństwo i zgodność operacyjną. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak centralizacja dokumentów, kontrola wersji i automatyzacja powiadomień, systemy te stanowią nieodzowny element nowoczesnych przedsiębiorstw, umożliwiając skuteczne zarządzanie dokumentami i zasobami informacyjnymi.

cyfrowy-obieg-dokumentów

Branże, które najczęściej wykorzystują SZD

Pośród wielu branż i sektorów, które mogą wdrażać i korzystać z systemów zarządzania dokumentami są też takie, które najbardziej ich potrzebują oraz używają ich najczęściej. Do takich branż możemy zaliczyć:

Biura rachunkowe

Banki i finanse

Kancelarie prawne

Ochrona zdrowia

Transport i spedycja

Budownictwo

Administracja

Hurtownie

Energetyka

Nieruchomości

Edukacja

Farmaceutyka

Motoryzacja

Technologie i IT

Telekomunikacja

Wyzwania związane z implementacją programu do zarządzania dokumentacją

Identyfikacja dokumentów

Implementacja systemu zarządzania dokumentami wiąże się z wyzwaniem identyfikacji i oddzielania dokumentów zawierających wrażliwe informacje. Identyfikacja dokumentów polega na precyzyjnym klasyfikowaniu i oznaczaniu dokumentów, które mogą zawierać dane poufne lub chronione, takie jak informacje finansowe, dane osobowe czy tajemnice handlowe.

 1. Klasyfikacja dokumentów. Automatyczne systemy klasyfikacji mogą czasami nie rozpoznać wszystkich typów dokumentów, szczególnie tych, które zawierają nietypowe lub nieustrukturyzowane dane. Konieczne jest wdrożenie zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego oraz technologii rozpoznawania wzorców, aby poprawić dokładność identyfikacji.
 2. Ochrona danych. Wyzwania związane z ochroną danych obejmują nie tylko techniczne aspekty zabezpieczeń, ale także kwestie związane z politykami dostępu i autoryzacji. Bez odpowiednich środków bezpieczeństwa, istnieje ryzyko przypadkowego udostępnienia poufnych informacji, co może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych dla organizacji.
 3. Przepisy prawne. Przestrzeganie regulacji prawnych, takich jak RODO (GDPR), wymaga ścisłej kontroli nad dostępem do dokumentów i ich przechowywaniem. Nieprawidłowa identyfikacja dokumentów może prowadzić do naruszeń, co skutkuje karami finansowymi i utratą reputacji.

Zmieniające się formaty dokumentów

Starsze systemy zarządzania dokumentami mogą napotkać trudności związane z obsługą nowych formatów dokumentów.

 1. Kompatybilność systemów. Starsze systemy często nie są zaprojektowane do obsługi nowoczesnych formatów plików, takich jak PDF/A, ePub czy różne formaty wideo. Konieczność konwersji tych formatów do starszych, obsługiwanych wersji może prowadzić do utraty jakości danych i dodatkowych kosztów operacyjnych.
 2. Aktualizacja systemów. Aby zapewnić kompatybilność z nowymi formatami, organizacje muszą regularnie aktualizować swoje systemy zarządzania dokumentami. Aktualizacje te mogą być kosztowne i czasochłonne, wymagając zaangażowania zarówno zespołów IT, jak i użytkowników końcowych.
 3. Integracja z nowymi technologiami. Nowoczesne formaty dokumentów często wymagają integracji z innymi technologiami, takimi jak systemy rozpoznawania mowy czy narzędzia do analizy danych. Starsze systemy mogą nie być kompatybilne z tymi technologiami, co wymaga inwestycji w nowe rozwiązania i szkolenia dla pracowników​.

Czas wdrożenia oprogramowania

Szkolenie zespołów do korzystania z nowego systemu zarządzania dokumentami może być czasochłonne i wymagające zaangażowania.

 1. Krzywa uczenia się. Wprowadzenie nowego systemu wiąże się z koniecznością przeszkolenia pracowników, co może wpłynąć na bieżącą produktywność. Proces szkolenia musi obejmować nie tylko obsługę techniczną systemu, ale także zrozumienie nowych procedur i polityk zarządzania dokumentami.
 2. Zarządzanie zmianą. Organizacje muszą zarządzać zmianą, aby zapewnić płynne przejście do nowego systemu. Obejmuje to komunikację z pracownikami, zapewnienie wsparcia technicznego oraz monitorowanie postępów wdrożenia. Bez odpowiedniego zarządzania zmianą, pracownicy mogą opierać się nowym technologiom, co prowadzi do opóźnień i problemów z adaptacją​.
 3. Koszty wdrożenia. Koszty związane z wdrożeniem nowego systemu mogą być znaczne. Obejmują one nie tylko zakup i konfigurację systemu, ale także koszty szkoleń, migracji danych i integracji z istniejącymi systemami. Organizacje muszą dokładnie planować i budżetować te wydatki, aby uniknąć przekroczenia budżetu i nieplanowanych przerw w działalności.

Podsumowanie wyzwań systemów zarządzania dokumentami

Implementacja systemu zarządzania dokumentami niesie ze sobą szereg wyzwań, które wymagają starannego planowania i zarządzania. Identyfikacja dokumentów, zmieniające się formaty dokumentów i czas wdrożenia to bardzo istotne aspekty, które mogą wpłynąć na sukces wdrożenia. Rozwiązania technologiczne, takie jak zaawansowane algorytmy klasyfikacji, regularne aktualizacje systemów i skuteczne zarządzanie zmianą, mogą pomóc organizacjom w pokonaniu tych wyzwań i osiągnięciu korzyści związanych z nowoczesnym systemem zarządzania dokumentami.

zarządzanie-dokumentacją-księgową

Przyszłość oprogramowania do zarządzania dokumentami

Automatyzacja i sztuczna inteligencja

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie technologicznym, automatyzacja i sztuczna inteligencja (SI) odgrywają coraz ważniejszą rolę w zarządzaniu dokumentami. Wykorzystanie SI do automatyzacji procesów związanych z zarządzaniem dokumentami pozwala na znaczne zwiększenie efektywności operacyjnej i usprawnienie zarządzania danymi.

 1. Automatyzacja procesów. Automatyzacja umożliwia zredukowanie czasu i wysiłku potrzebnego na manualne przetwarzanie dokumentów. Procesy takie jak klasyfikacja, indeksowanie, i archiwizacja mogą być automatycznie zarządzane przez algorytmy SI, co eliminuje błędy ludzkie i przyspiesza operacje. Na przykład, technologia OCR zintegrowana z SI może automatycznie rozpoznawać tekst i metadane w dokumentach, co pozwala na natychmiastowe przypisanie dokumentów do odpowiednich kategorii i systemów.
 2. Analiza danych. Sztuczna inteligencja umożliwia zaawansowaną analizę danych zawartych w dokumentach. Algorytmy mogą przetwarzać ogromne ilości informacji w krótkim czasie, identyfikować wzorce i wyciągać wnioski, które są najważniejsze dla strategicznego zarządzania organizacją. Analiza danych w czasie rzeczywistym pozwala na monitorowanie trendów, przewidywanie problemów i podejmowanie lepiej uzasadnionych decyzji biznesowych.
 3. Personalizacja i automatyczne wnioskowanie. Algorytmy SI mogą personalizować zarządzanie dokumentami, dostosowując systemy do specyficznych potrzeb użytkowników. Automatyczne wnioskowanie umożliwia systemom uczenie się z przeszłych operacji i proponowanie optymalnych rozwiązań na podstawie zebranych danych. Przykładem może być automatyczne sugerowanie odpowiednich szablonów dokumentów na podstawie analizy poprzednich projektów.

Rozwój rynkowy

Rynek systemów zarządzania dokumentami rozwija się w zawrotnym tempie, a prognozy wskazują na dalszy wzrost jego wartości. Do 2029 roku, wartość rynku systemów zarządzania dokumentami ma wzrosnąć do 16,4 miliarda dolarów, co podkreśla rosnące znaczenie tych systemów w biznesie.

 1. Czynniki napędzające wzrost. Najważniejsze czynniki przyczyniające się do wzrostu rynku to rosnące zapotrzebowanie na zautomatyzowane systemy zarządzania dokumentami, zwiększone znaczenie zgodności z regulacjami prawnymi oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych. Organizacje na całym świecie coraz częściej wdrażają DMS, aby sprostać wymaganiom regulacyjnym i poprawić efektywność operacyjną.
 2. Innowacje technologiczne. Postęp w technologii, w tym rozwój chmury obliczeniowej, big data oraz Internetu rzeczy (IoT), napędza innowacje w dziedzinie systemów zarządzania dokumentami. Chmurowe systemy zarządzania dokumentami oferują skalowalność, elastyczność i łatwość dostępu, co sprawia, że są one bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Integracja z technologiami big data i IoT pozwala na lepsze zarządzanie informacjami i optymalizację procesów biznesowych​.
 3. Regionalny wzrost. Rynki rozwijające się, takie jak region Azji i Pacyfiku, odnotowują szybki wzrost adopcji systemów zarządzania dokumentami. Wzrost gospodarczy, cyfryzacja i zwiększone inwestycje w infrastrukturę IT przyczyniają się do rosnącego zapotrzebowania na zaawansowane rozwiązania do zarządzania dokumentami w tych regionach. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże korporacje dostrzegają korzyści płynące z implementacji tych systemów, co dodatkowo napędza rozwój rynku.

Podsumowanie – przyszłość oprogramowania do zarządzania dokumentacją

Przyszłość systemów zarządzania dokumentami jest ściśle związana z automatyzacją i sztuczną inteligencją, które znacząco poprawiają efektywność operacyjną i umożliwiają zaawansowaną analizę danych. Dynamiczny rozwój rynku i rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania do zarządzania dokumentami wskazują na dużą rolę tych systemów w przyszłości biznesu. Organizacje, które zainwestują w te technologie, będą mogły czerpać korzyści z lepszego zarządzania informacjami, zwiększonej zgodności z regulacjami i poprawy bezpieczeństwa danych.

co-to-jest-system-DMS

Ile kosztuje wdrożenie systemu zarządzania dokumentami?

Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami (DMS) wiąże się z różnorodnymi kosztami, które mogą się znacznie różnić w zależności od wielu czynników. Poniżej przedstawiam szczegółową analizę tych kosztów, uwzględniając różne aspekty i typy opłat związanych z implementacją i utrzymaniem DMS.

Modele licencjonowania

 1. Licencja na własność

 • Koszt zakupu licencji. Jednorazowy zakup licencji, który obejmuje prawo do dożywotniego korzystania z oprogramowania. Koszt zakupu może wynosić od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od liczby użytkowników i zakresu funkcjonalności. Przykładowo, koszt może wynosić kilkaset złotych za jednego użytkownika​.
 • Opłaty za aktualizacje. Coroczna opłata za przedłużenie gwarancji, która umożliwia aktualizacje systemu do najnowszych wersji. Opłaty te mogą wynosić od 10% do 20% pierwotnego kosztu licencji rocznie.
 1. Model subskrypcyjny (wynajem)

 • Miesięczna opłata. System w modelu subskrypcyjnym zazwyczaj jest udostępniany za miesięczną opłatą, która może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za użytkownika. Model ten jest często preferowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ nie wymaga dużych nakładów kapitałowych na początku​.
 • Korzyści z SaaS. W modelu Software as a Service (SaaS), opłata abonamentowa może obejmować również koszty infrastruktury chmurowej, co eliminuje potrzebę inwestowania w sprzęt IT i zmniejsza koszty utrzymania.

Koszty wdrożenia systemu do zarządzania dokumentacją

 1. Analiza przedwdrożeniowa

 • Koszt analizy przedwdrożeniowej obejmuje ocenę potrzeb organizacji, zrozumienie istniejących procesów biznesowych i przygotowanie planu wdrożenia. Koszty te mogą wynosić od kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od skali projektu i złożoności wymagań.
 1. Konfiguracja i dostosowanie systemu

 • Konfiguracja. Obejmuje dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb firmy, takie jak tworzenie niestandardowych przepływów pracy, integracja z innymi systemami oraz konfiguracja bezpieczeństwa i uprawnień. Koszty konfiguracji mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od skomplikowania wymagań​.
 • Szkolenie. Koszty związane ze szkoleniem pracowników mogą wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych za sesję szkoleniową. Obejmuje to szkolenia wstępne oraz dodatkowe szkolenia dla nowych użytkowników lub w przypadku wprowadzenia nowych funkcji.

Koszty utrzymania

 1. Wsparcie techniczne

 • Koszty wsparcia. Obejmują opłaty za wsparcie techniczne i konserwację systemu. Mogą one być naliczane jako stała opłata miesięczna lub roczna, lub jako opłata za każde zgłoszenie serwisowe. Koszty wsparcia mogą wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych rocznie, w zależności od poziomu wsparcia i liczby zgłoszeń​.
 1. Aktualizacje i utrzymanie

 • Regularne aktualizacje. Oprogramowanie DMS wymaga regularnych aktualizacji, aby zachować bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Koszty te mogą być wliczone w opłatę za wsparcie lub mogą być naliczane osobno. Aktualizacje są niezbędne, aby system był zgodny z najnowszymi standardami bezpieczeństwa i technologiami.

Dodatkowe koszty

 1. Integracje z infrastruktura IT

 • Integracje z innymi systemami. Koszty integracji DMS z istniejącymi systemami IT (ERP, CRM, e-mail, itp.) mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od złożoności integracji i liczby systemów do zintegrowania.
 1. Migracja danych

 • Migracja danych. Przeniesienie istniejących dokumentów i danych do nowego systemu może być kosztowne, szczególnie jeśli wymaga ręcznego przetwarzania lub konwersji formatów. Koszty migracji danych mogą wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych​

Koszt wdrożenia systemu zarządzania dokumentami zależy od wielu czynników, w tym modelu licencjonowania, zakresu konfiguracji, potrzeb integracyjnych oraz poziomu wsparcia technicznego. Firmy powinny dokładnie ocenić swoje potrzeby i dostępny budżet, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Warto również zwrócić uwagę na długoterminowe korzyści, jakie przynosi wdrożenie DMS, takie jak zwiększenie efektywności operacyjnej, oszczędność kosztów i poprawa bezpieczeństwa danych.

oprogramowanie-do-zarządzania-dokumentami

Podsumowanie tego czym jest i jak działa system zarządzania dokumentami

Efektywne zarządzanie biznesem zależy w dużej mierze od wydajności pracy poszczególnych pracowników i całych działów. W wielu organizacjach nadal pracuje się w oparciu o klasyczne, papierowe dokumenty. To powoduje często wydłużenie procesów biznesowych i obsługę poszczególnych prac. Rozwiązaniem dla takich problemów jest implementacja systemu do zarządzania dokumentami. Pozwala on zarówno bezpiecznie przechowywać, dekretować jak i zatwierdzać dokumenty. To sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw z różnych branż decyduje się na zakup tego typu oprogramowania. W ten sposób niwelują problemy związane z papierową dokumentacją oraz przyśpieszają swój czas pracy.

Jeśli szukasz systemu zarządzania dokumentami dla własnej firmy i chcesz poznać możliwości już dziś umów się z nami na bezpłatną konsultację oraz prezentację. Zapraszamy!