Jak wybrać najlepszy system ERP dla hurtowni?

jak-wybrać-najlepszy-system-erp-dla-hurtowni

Jak wybrać najlepszy system ERP dla hurtowni?

Prowadzenie i zarządzanie sprzedażą hurtową to nie lada wyzwanie. Ciągła rotacja dużej ilości produktów powoduje, że konieczna jest duża skrupulatność i efektywność w pracy magazynierów. Zarządzanie gospodarką dużego magazynu gdzie dostępne są tysiące indeksów produktowych nie jest sprawą prostą. Z pomocą przychodzą najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz systemy informatyczne klasy ERP. Sprawne i szybkie zarządzanie zamówieniami oraz przyjęciami i wydaniami z magazynu to tylko niektóre z aspektów, które wymagają profesjonalnej obsługi. W tym artykule przybliżymy Wam najważniejsze aspekty, na które warto zwrócić uwagę podczas poszukiwania właściwych rozwiązań informatycznych. Przedstawimy również kompletną odpowiedź na pytanie jak wybrać najlepszy system ERP dla hurtowni. Zapraszamy do lektury.

Znaczenie systemów ERP dla hurtowni

Wybór odpowiedniego systemu ERP dla hurtowni ma fundamentalne znaczenie dla efektywnego zarządzania procesami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. Hurtownia, która operuje na dużą skalę, potrzebuje narzędzia, które pozwoli na sprawne zarządzanie zapasami, monitorowanie łańcucha dostaw oraz szybkie i dokładne przetwarzanie zamówień.

Istotne obszary wpływu ERP w hurtowni:

 • Zarządzanie magazynem. System ERP umożliwia dokładne śledzenie poziomów zapasów, lokalizacji produktów oraz automatyczne generowanie zamówień uzupełniających.
 • Optymalizacja łańcucha dostaw. Integracja z dostawcami i automatyzacja procesów logistycznych pozwala na lepsze planowanie i redukcję kosztów.
 • Analiza sprzedaży. Umożliwia szczegółową analizę danych sprzedażowych, co pozwala na lepsze planowanie strategii handlowych.
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM). System ERP pozwala na skuteczne zarządzanie danymi klientów, śledzenie historii zamówień i personalizację ofert.

Wprowadzenie systemu ERP do hurtowni to inwestycja, która przynosi liczne korzyści, w tym poprawę efektywności operacyjnej, redukcję kosztów oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku. System ERP pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów firmy, co w efekcie prowadzi do wyższej jakości obsługi klienta i zwiększenia satysfakcji klientów.

oprogramowanie-ERP-dla-firmy-hurtowej

Określenie potrzeb hurtowni

Analiza procesów biznesowych

Przeprowadzenie audytu procesów biznesowych w hurtowni jest bardzo ważnym krokiem w wyborze odpowiedniego systemu ERP. Audyt ten ma na celu dokładne zmapowanie istniejących procesów, zidentyfikowanie wąskich gardeł oraz obszarów wymagających optymalizacji.

Kroki analizy procesów biznesowych

 1. Zespół audytowy. Wybierz interdyscyplinarny zespół, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy. W skład zespołu powinny wchodzić osoby z różnych działów hurtowni, takich jak logistyka, sprzedaż, magazyn, IT oraz finanse. Umożliwi to uzyskanie pełnego obrazu funkcjonowania firmy.
 2. Mapowanie procesów. Dokumentacja obecnych procesów biznesowych jest fundamentem analizy. Należy szczegółowo opisać każdy proces, uwzględniając wszystkie kroki, decyzje oraz zaangażowane zasoby. Można wykorzystać diagramy przepływu pracy (flowcharts) lub narzędzia do modelowania procesów biznesowych (BPMN).
 3. Identyfikacja wąskich gardeł. Analiza danych z procesu mapowania pozwala na identyfikację wąskich gardeł i nieefektywności, takich jak nadmiarowe czynności, przestoje, powtarzające się błędy czy nadmierna manualna obsługa danych.
 4. Ocena wydajności. Przeanalizuj wskaźniki wydajności (KPI), aby ocenić efektywność obecnych procesów. KPI mogą obejmować czas realizacji zamówień, poziom zapasów, dokładność inwentaryzacji, wskaźnik rotacji zapasów, oraz satysfakcję klienta.

Analiza technologiczna. Oceń aktualnie używane systemy informatyczne, narzędzia i oprogramowanie. Identyfikacja, które systemy są przestarzałe, jakie mają ograniczenia oraz jakie są ich interakcje z innymi systemami, pozwoli na lepsze zrozumienie wymagań technologicznych.

Specyficzne wymagania hurtowni

Tworzenie listy funkcjonalności, które są krytyczne dla specyfiki działalności hurtowni, jest nieodzownym elementem procesu wyboru systemu ERP. Taka lista powinna uwzględniać zarówno podstawowe funkcje ERP, jak i te, które są specyficzne dla branży hurtowej.

Najważniejsze funkcjonalności dla hurtowni

 1. Zarządzanie magazynem (WMS)
  • Śledzenie zapasów. Funkcjonalność pozwalająca na bieżące monitorowanie stanu magazynowego, lokalizacji produktów oraz zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym.
  • Optymalizacja przestrzeni magazynowej. Narzędzia do optymalnego wykorzystania przestrzeni magazynowej, umożliwiające efektywne zarządzanie rozmieszczeniem towarów.
  • Automatyczne generowanie zamówień uzupełniających. System powinien automatycznie tworzyć zamówienia na uzupełnienie zapasów w oparciu o prognozy sprzedaży i aktualny stan magazynu.
 2. Obsługa zamówień
  • Automatyzacja procesów zamówień. Umożliwia szybkie i efektywne przetwarzanie zamówień, minimalizując czas realizacji oraz redukując ryzyko błędów.
  • Zarządzanie zwrotami i reklamacjami. Moduł do obsługi zwrotów oraz reklamacji, umożliwiający śledzenie procesu od zgłoszenia do zakończenia.
  • Integracja z e-commerce. Umożliwia płynną integrację z platformami sprzedażowymi online, co jest szczególnie ważne dla hurtowni obsługujących klientów detalicznych oraz B2B.
 3. Integracja z dostawcami
  • Elektroniczna wymiana danych (EDI). System ERP powinien wspierać EDI, umożliwiając automatyczną wymianę dokumentów handlowych z dostawcami, takich jak zamówienia, faktury czy potwierdzenia dostawy.
  • Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM). Moduł SRM pozwala na monitorowanie wydajności dostawców, zarządzanie umowami oraz ocenę jakości dostarczanych produktów.
  • Planowanie zakupów. Narzędzia do zaawansowanego planowania zakupów, uwzględniające sezonowość, trendy rynkowe oraz prognozy sprzedaży.
 4. Analiza danych i raportowanie
  • Business Intelligence (BI). System ERP powinien zawierać zaawansowane narzędzia analityczne, umożliwiające generowanie szczegółowych raportów oraz wizualizację danych.
  • Monitorowanie wskaźników wydajności (KPI). Umożliwia śledzenie kluczowych wskaźników wydajności w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie reagowanie na zmiany oraz podejmowanie decyzji opartych na danych.
 5. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
  • Śledzenie historii transakcji. Umożliwia monitorowanie historii zamówień, preferencji klientów oraz interakcji, co pozwala na lepsze dostosowanie oferty.
  • Personalizacja ofert. System powinien wspierać personalizację ofert oraz kampanii marketingowych, co zwiększa skuteczność działań sprzedażowych.

Przeprowadzenie dokładnej analizy procesów biznesowych oraz stworzenie szczegółowej listy specyficznych wymagań pozwala na wybór systemu ERP, który najlepiej odpowiada na potrzeby hurtowni, przyczyniając się do zwiększenia efektywności operacyjnej oraz konkurencyjności na rynku.

najlepszy-program-erp-do-hurtowni

Branże hurtowni, które najczęściej wykorzystują systemy ERP

Bez względu na specyfikę i branżę w większości przypadków hurtownie muszą korzystać z oprogramowania do zarządzania gospodarką magazynową. Jeśli chodzi jednak o wykorzystanie systemów ERP w hurtowni to najczęściej używają ich firmy z branż:

Spożywcza

Farmaceutyczna

Odzieżowa

Elektroniczna

Chemiczna

Budowlana

Motoryzacyjna

Meblarska

Kosmetyczna

Papiernicza

Kryteria wyboru najlepszego systemu ERP dla hurtowni

Modułowość systemu

Modułowość systemu ERP to jeden z najważniejszych aspektów, który należy uwzględnić podczas wyboru odpowiedniego oprogramowania dla hurtowni. Modułowy system ERP składa się z różnych, niezależnych modułów, które mogą być wdrażane oddzielnie, w zależności od specyficznych potrzeb firmy.

Znaczenie elastyczności systemu ERP

 • Dostosowanie do potrzeb. Modułowość pozwala firmom na wdrażanie tylko tych modułów, które są aktualnie potrzebne, co minimalizuje koszty i czas wdrożenia. Na przykład, hurtownia może najpierw wdrożyć moduł zarządzania magazynem, a później dodać moduły CRM czy analityczne, w miarę wzrostu potrzeb.
 • Skalowalność. Modułowy system ERP umożliwia łatwe rozszerzanie funkcjonalności wraz z rozwojem firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwo może zacząć od podstawowych modułów i stopniowo dodawać kolejne, bez konieczności wymiany całego systemu.
 • Integracja. Moduły mogą być integrowane z innymi systemami i narzędziami, co pozwala na stworzenie spójnego ekosystemu IT. To jest szczególnie istotne dla firm, które korzystają z różnych specjalistycznych aplikacji.
 • Personalizacja. Możliwość dostosowania modułów do specyficznych wymagań branży hurtowej, takich jak zarządzanie zapasami, obsługa zamówień czy logistyka. Każdy moduł może być skonfigurowany tak, aby najlepiej wspierać konkretne procesy biznesowe.

Dostosowanie do polskiego rynku

Dostosowanie systemu ERP do lokalnych przepisów prawnych i podatkowych jest niezwykle istotnym kryterium, które nie może zostać pominięte. Polska posiada specyficzne regulacje prawne, które muszą być bezwzględnie przestrzegane przez przedsiębiorstwa działające na jej terytorium.

Znaczenie zgodności z polskimi regulacjami

 • Przepisy podatkowe. System ERP musi być zgodny z polskim prawem podatkowym, które obejmuje VAT, CIT, PIT oraz inne lokalne podatki. Oprogramowanie powinno umożliwiać automatyczne generowanie i składanie deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Kadry i płace. Moduł kadrowo-płacowy powinien być dostosowany do polskiego prawa pracy, w tym obsługi umów o pracę, umów cywilnoprawnych, rozliczania wynagrodzeń, urlopów, zasiłków oraz innych świadczeń pracowniczych.
 • Sprawozdawczość finansowa. System ERP musi wspierać polskie standardy rachunkowości oraz umożliwiać generowanie wymaganych sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat, czy sprawozdania roczne.
 • Bezpieczeństwo danych. Wdrożenie systemu ERP musi być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), co zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych informacji i zgodność z wymaganiami prawnymi.

Integracja z istniejącymi systemami

Integracja nowego systemu ERP z już istniejącymi narzędziami i aplikacjami jest kolejnym niezwykle istotnym kryterium wyboru. Dzięki integracji, firma może zachować ciągłość operacyjną i uniknąć zakłóceń w działalności.

Istotne aspekty integracji

 • Kompatybilność. Nowy system ERP musi być kompatybilny z istniejącymi systemami, takimi jak oprogramowanie do zarządzania magazynem (WMS), systemy sprzedażowe (POS) czy narzędzia analityczne (BI). Kompatybilność zapewnia płynny przepływ danych i synchronizację procesów.
 • Interfejsy API. Nowoczesne systemy ERP powinny oferować interfejsy API (Application Programming Interface), które umożliwiają łatwą integrację z innymi aplikacjami. API pozwala na automatyczne przesyłanie danych między systemami, co zwiększa efektywność operacyjną.
 • Migracja danych. Proces migracji danych z obecnych systemów do nowego ERP musi być dobrze zaplanowany i zarządzany, aby zminimalizować ryzyko utraty danych oraz błędów. Konieczne jest również zapewnienie zgodności danych w nowym systemie.
 • Szkolenia i wsparcie. Dobre wdrożenie integracji wymaga, aby pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni w zakresie korzystania z nowego systemu oraz jego interakcji z istniejącymi narzędziami. Ponadto, konieczne jest zapewnienie stałego wsparcia technicznego w przypadku problemów.

Wybór odpowiedniego systemu ERP wymaga uwzględnienia tych ważnych kryteriów, aby zapewnić optymalizację procesów biznesowych, zgodność z przepisami oraz płynne wdrożenie i integrację z istniejącymi systemami.

system-dla-firmy-handlowej

Koszty i budżet systemu ERP w hurtowni

Koszty wdrożenia

Wdrożenie systemu ERP wiąże się z różnorodnymi kosztami, które mogą znacząco wpłynąć na budżet firmy. Zrozumienie tych kosztów jest bardzo ważne dla prawidłowego planowania finansowego i uniknięcia niespodzianek podczas realizacji projektu. Oto główne czynniki wpływające na koszty wdrożenia systemu ERP.

Liczba użytkowników systemu ERP w hurtowni

 • Licencje. Koszt licencji zależy bezpośrednio od liczby użytkowników, którzy będą korzystać z systemu. Im większa liczba użytkowników, tym wyższy całkowity koszt licencji.
 • Szkolenia użytkowników. Każdy dodatkowy użytkownik wymaga przeszkolenia, co generuje dodatkowe koszty związane z organizacją sesji szkoleniowych oraz materiałami edukacyjnymi.

Zakres funkcjonalności systemu ERP dla hurtowni

 • Moduły systemu. Koszty wdrożenia zależą również od liczby i rodzaju modułów, które firma zdecyduje się wdrożyć. Moduły takie jak zarządzanie magazynem, finanse, CRM czy zarządzanie łańcuchem dostaw mogą znacząco różnić się cenowo.
 • Personalizacja. Dostosowanie systemu ERP do specyficznych potrzeb firmy może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Personalizacja obejmuje modyfikacje standardowych funkcjonalności oraz integrację z istniejącymi systemami.

Szkolenia

 • Szkolenia wstępne. Konieczne jest przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi nowego systemu ERP. Koszty szkoleń mogą obejmować wynagrodzenie dla trenerów, materiały szkoleniowe oraz czas poświęcony przez pracowników na naukę.
 • Szkolenia zaawansowane. W miarę jak firma będzie korzystać z systemu, mogą być potrzebne dodatkowe szkolenia w zakresie zaawansowanych funkcji oraz nowych modułów.

Wsparcie techniczne

 • Wsparcie techniczne. Koszty wsparcia technicznego obejmują pomoc przy instalacji, rozwiązywaniu problemów oraz aktualizacjach systemu. Ważne jest, aby zapewnić stałe wsparcie, które pomoże w utrzymaniu systemu w optymalnym stanie.
 • Umowy serwisowe. Często dostawcy systemów ERP oferują umowy serwisowe, które zapewniają regularne aktualizacje, wsparcie oraz doradztwo techniczne. Koszt takich umów może być znaczący, ale jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania systemu.

Inwestycja a korzyści systemu ERP w hurtowni

Wdrożenie systemu ERP powinno być traktowane jako strategiczna inwestycja, która przyniesie firmie długoterminowe korzyści. Chociaż koszty początkowe mogą być wysokie, korzyści wynikające z poprawy efektywności operacyjnej oraz lepszego zarządzania zasobami mogą znacznie przewyższyć te wydatki.

Poprawa efektywności operacyjnej

 • Automatyzacja procesów. System ERP automatyzuje wiele procesów biznesowych, co redukuje liczbę błędów i przyspiesza realizację zadań. Przykłady obejmują automatyczne generowanie zamówień, przetwarzanie faktur oraz zarządzanie zapasami.
 • Lepsza komunikacja. ERP integruje różne działy firmy, co poprawia przepływ informacji i koordynację działań. Dzięki temu decyzje są podejmowane szybciej i na podstawie pełniejszych danych.

Lepsze zarządzanie zasobami 

 • Optymalizacja zapasów. Dzięki dokładnemu monitorowaniu poziomów zapasów i automatycznemu generowaniu zamówień uzupełniających, firma może lepiej zarządzać swoimi zasobami, co redukuje koszty magazynowania i minimalizuje ryzyko braków towarowych.
 • Analiza danych. System ERP umożliwia zaawansowaną analizę danych biznesowych, co pomaga w lepszym planowaniu strategii i optymalizacji procesów. Analizy te mogą obejmować prognozy sprzedaży, analizę kosztów oraz monitorowanie wydajności operacyjnej.

Przykłady wdrożeń systemów ERP w hurtowni

Historie sukcesu

Wiele firm z różnych branż z powodzeniem wdrożyło systemy ERP, uzyskując wymierne korzyści. Oto kilka przykładów ilustrujących, jak ERP przyczyniło się do poprawy efektywności i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw.

Firma X: Poprawa zarządzania magazynem i sprzedażą

 • Problem: Firma X miała trudności z zarządzaniem zapasami i realizacją zamówień, co prowadziło do opóźnień i niezadowolenia klientów.
 • Rozwiązanie: Wdrożenie systemu ERP z modułem zarządzania magazynem i sprzedażą umożliwiło automatyzację procesów magazynowych, lepsze monitorowanie zapasów oraz szybkie przetwarzanie zamówień.
 • Wynik: Firma X zredukowała czas realizacji zamówień o 30%, zwiększyła dokładność inwentaryzacji o 20% i poprawiła satysfakcję klientów.

Firma Y: Efektywne zarządzanie finansami i kadrami

 • Problem: Firma Y borykała się z problemami w zarządzaniu finansami i kadrami, co skutkowało nieefektywnością operacyjną i wysokimi kosztami.
 • Rozwiązanie: Implementacja systemu ERP z modułami finansowymi i kadrowymi pozwoliła na automatyzację procesów płacowych, zarządzanie budżetem oraz zgodność z lokalnymi przepisami prawnymi.
 • Wynik: Firma Y obniżyła koszty operacyjne o 15%, poprawiła zgodność z przepisami oraz zredukowała błędy w zarządzaniu płacami o 25%.

Firma Z: Integracja procesów produkcyjnych i logistycznych

 • Problem: Firma Z miała problemy z synchronizacją działań produkcyjnych i logistycznych, co prowadziło do opóźnień i nadmiarowych kosztów produkcji.
 • Rozwiązanie: Wdrożenie systemu ERP z modułami produkcji i logistyki umożliwiło integrację tych procesów, lepsze planowanie produkcji oraz optymalizację łańcucha dostaw.
 • Wynik: Firma Z zwiększyła efektywność produkcji o 20%, zredukowała koszty logistyczne o 10% i skróciła czas realizacji zamówień o 15%.

Wdrożenie systemu ERP może przynieść firmie znaczące korzyści operacyjne i strategiczne. Przykłady firm, które skutecznie wdrożyły ERP, pokazują, że odpowiednio dobrany system może poprawić efektywność, zredukować koszty oraz zwiększyć konkurencyjność na rynku. Po tych danych jasno widać, że wdrożenie najlepszych systemów ERP dla hurtowni może przynieść wymierne efekty.

comarch mobile sprzedaż

Aplikacje wspierające pracę w hurtowni i zarządzanie nią

Mobilna sprzedaż

Mobilna sprzedaż to nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia przedstawicielom handlowym realizowanie zadań sprzedażowych w terenie za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety. Dzięki integracji z systemami ERP, mobilna sprzedaż pozwala na dostęp do aktualnych danych o klientach, produktach i stanach magazynowych w czasie rzeczywistym. Przykłady funkcjonalności:

 • Zarządzanie zamówieniami. Przedstawiciele handlowi mogą bezpośrednio wprowadzać zamówienia do systemu, co przyspiesza proces realizacji i minimalizuje błędy.
 • Dostęp do historii transakcji. Możliwość przeglądania historii zakupów klientów, co ułatwia personalizację ofert i budowanie długotrwałych relacji.
 • Promocje i rabaty. Automatyczne zastosowanie aktualnych promocji i rabatów do zamówień, co zwiększa efektywność działań sprzedażowych.

Mobilny magazynier

Mobilny magazynier to narzędzie, które wspiera pracowników magazynowych w realizacji codziennych zadań za pomocą urządzeń mobilnych. Integracja z systemem WMS (Warehouse Management System) umożliwia zarządzanie procesami magazynowymi w czasie rzeczywistym.

 • Przyjęcie towaru. Skanowanie kodów kreskowych produktów podczas przyjęcia towaru, co zapewnia dokładność danych i przyspiesza proces.
 • Kompletacja zamówień. Pracownicy magazynu mogą szybciej i efektywniej kompletować zamówienia dzięki wskazówkom na urządzeniu mobilnym.
 • Inwentaryzacja. Regularne i cykliczne inwentaryzacje są prostsze do przeprowadzenia dzięki mobilnym skanerom, co minimalizuje błędy i oszczędza czas.

Aplikacja inwentaryzacja

Inwentaryzacja to proces systematycznego sprawdzania stanów magazynowych w celu weryfikacji zgodności fizycznej ilości towarów z danymi w systemie. Nowoczesne rozwiązania ERP, takie jak Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima, oferują zintegrowane moduły do inwentaryzacji.

 • Automatyzacja procesu. Systemy ERP umożliwiają automatyczne generowanie dokumentów inwentaryzacyjnych, co zmniejsza ryzyko błędów ludzkich.
 • Skanowanie kodów. Użycie mobilnych skanerów kodów kreskowych przyspiesza proces inwentaryzacji i zapewnia wysoką dokładność danych.
 • Analiza wyników. Po zakończeniu inwentaryzacji, system ERP generuje raporty i analizy, które pomagają w identyfikacji niezgodności i podejmowaniu odpowiednich działań korygujących.

Warehouse Management System (WMS)

WMS to zaawansowane narzędzie do zarządzania magazynem, które integruje się z systemami ERP, takimi jak Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima. WMS automatyzuje i optymalizuje procesy magazynowe, zwiększając efektywność operacyjną.

 • Optymalizacja przestrzeni magazynowej. System pomaga w optymalnym rozmieszczeniu towarów, co maksymalizuje wykorzystanie przestrzeni magazynowej.
 • Zarządzanie zapasami. WMS monitoruje stany magazynowe w czasie rzeczywistym, co umożliwia automatyczne generowanie zamówień uzupełniających.
 • Śledzenie partii i numerów seryjnych. System umożliwia śledzenie partii towarów i numerów seryjnych, co jest istotne w branżach o wysokich wymaganiach regulacyjnych.

Business Intelligence (BI) i system ERP dla hurtowni

BI to narzędzie analityczne, które umożliwia przekształcanie danych biznesowych w użyteczne informacje, wspierając proces podejmowania decyzji. Integracja z systemami ERP pozwala na zaawansowaną analizę danych i tworzenie raportów.

 • Dashboardy i raporty. System BI generuje interaktywne dashboardy i raporty, które przedstawiają istotne wskaźniki wydajności (KPI) w czasie rzeczywistym.
 • Prognozowanie i analiza trendów. Narzędzia BI umożliwiają analizę trendów i prognozowanie przyszłych wyników, co wspiera strategiczne planowanie.
 • Analiza sprzedaży i zapasów. BI analizuje dane sprzedażowe i magazynowe, co pomaga w optymalizacji zapasów i zwiększeniu efektywności działań sprzedażowych.

Integracja z Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima

Firma Comarch S.A. oferuje kompleksowe rozwiązania ERP, takie jak Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima, które są w pełni zintegrowane z wyżej wymienionymi aplikacjami. Dzięki tej integracji, hurtownie mogą:

 • Zarządzać wszystkimi procesami biznesowymi z jednego miejsca. Od sprzedaży, przez magazyn, aż po analizy i raportowanie.
 • Zwiększyć efektywność operacyjną. Automatyzacja procesów i dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym pozwala na szybsze podejmowanie decyzji.
 • Poprawić dokładność i zgodność danych. Zintegrowane systemy minimalizują ryzyko błędów ludzkich i zapewniają zgodność z przepisami prawnymi i regulacyjnymi.

Aplikacje wspierające pracę w hurtowni, takie jak mobilna sprzedaż, mobilny magazynier, inwentaryzacja, WMS oraz Business Intelligence, są bardzo ważne dla nowoczesnego zarządzania i poprawy efektywności operacyjnej. Integracja tych narzędzi z systemami ERP, takimi jak Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima, umożliwia kompleksowe zarządzanie hurtownią, co prowadzi do zwiększenia konkurencyjności i zadowolenia klientów.

analizy biznesowe ERP

Podsumowanie - jak wybrać najlepszy system ERP dla hurtowni?

Choć wybór najlepszego systemu ERP dla hurtowni nie jest sprawą łatwą, szybką i tanią to z pewnością warto poświęcić czas aby takie rozwiązanie dobrać skrupulatnie pod kątem potrzeb naszej firmy hurtowej. Biznes polegający na hurtowej sprzedaży produktów wymaga dużego zaangażowania i dokładności na każdym szczeblu pracowniczym. Od właścicieli i zarządu aż po magazynierów. Nie bez powodu. Duży magazyn, tysiące produktów i wielu pracowników wymaga koordynacji i nadzoru oraz pracy na wydajnych narzędziach. Jednym z nich jest wydajny i intuicyjny system ERP oraz aplikacje z nim zintegrowane. Dzięki nim pracownicy każdego szczebla mogą pracować szybko, wydajnie i bezbłędnie, a kadra zarządzająca łatwo może analizować dane biznesowe. Takie kompleksowe możliwości dają systemy informatyczne firmy Comarch S.A. takie jak Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Optima. Jeśli interesuje Was, któryś z nich zapraszamy serdecznie do kontaktu w celu konsultacji i bezpłatnych prezentacji tych systemów.